Stiftelse og etablering av din bedrift

Stiftelse av aksjeselskap

Det har nå blitt veldig greit å stifte aksjeselskap da minimum aksjekapital fra 2012 er på kr 30.000 inklusive stiftelseskostnader, samt at de aller fleste nystiftede aksjeselskap vil oppfylle kravene for å velge bort revisjon.


Stiftelse av enkeltpersonsforetak

Enkeltpersonsforetak har mindre administrasjon og krav enn aksjeselskap. Det gir også fradrag for underskudd på din personlige selvangivelse. For veldig små virksomheter, eksempelvis en personlig bigesjeft ved siden av jobben, kan det derfor være mer aktuelt å starte et enkeltpersonforetak.


Fremdeles ikke sikker på om selskapet du skal starte skal være aksjeselskap, enkeltpersonsforetak eller NUF?

Ta deg god tid til å lese gjennom artikkelen Aksjeselskap vs Enkeltpersonsforetak og send oss gjerne et spørsmål nederst på siden.

Vurderer du å starte NUF?

Det er ikke lengre noen overveiende fordeler med å starte NUF fremfor AS nå som man slipper revisjon og kun må skaffe kr 30 000 til aksjekapital inklusive stiftelseskostnader.

Artikler

Du skal gjøre en større investering i ASet ditt og skal gå inn med egne midler. Hva gjør du?

Det finnes to alternativer for å tilføre aksjeselskapet kapital. Det beste er ofte:

Låne aksjeselskapet ditt pengene

Eksempel på låneavtale mellom aksjeeier og aksjeselskap

Dette er ofte det rimeligste og beste ved mindre investeringer, og spesielt hvis du er eneeier.

Du slipper dyre honorarer til revisor/advokat, noe du ikke slipper unna ved en økning av aksjekapitalen.


Spørsmål fra leserne


Nei.*

*Ikke så lenge du har færre enn 5 leiligheter eller mindre enn 500 kvm næringslokaler har Skatteetaten uttalt at dette ikke regnes som såkalt næringsvirksomhet og dermed beskattes inntektene med kun 28% om du eier leilighetene privat.De fleste er momspliktig etter å ha passert en omsetning på kr 50 000,- i løpet av en periode på 12 måneder. Dette følger av hovedregelen i Merverdiavgiftsloven §2-1, samt 3-1 om at alle varer og tjenester er momspliktig med mindre det er spesifikt unntatt i loven.

Man skal imidlertid ikke registrere seg eller beregne merverdiavgift av salget før omsetningen har oversteget 50.000.

Les om hvordan du registrerer deg i merverdiavgiftsregisteret.Kostandene for å etablere et aksjeselskap (AS) er som følger:

Den eneste koster med å starte aksjeselskap er kr 5320,- (ingen mva). Dette for å registrere selskapet hos Brønnøysundregisteret

Fra og med 1. Juli 2013 kreves det ikke lenger revisor ved stiftelse av Askjeselskap. Kostnadene rundt dette er derfor falt bort.*

* Gjelder ved innskudd av aksjekapital i form av bankinnskudd, ikke der hvor aksjekapital blir skutt inn ved hjelp av eiendom eller andre verdier som ikke er bankinnskudd.I begge tilfellene legges ikke til merverdiavgift på salget, men ved salg til utland (av varer og tjenester merverdiavgiftspliktige ved salg i Norge) er bedriften fortsatt regnet som merverdiavgiftspliktig og må derfor registreres i merverdiavgiftsregisteret og levere terminvis omsetningsoppgave. Dette vil si at man vil kunne få tilbake moms for utgifter man har hatt.Her må det skilles mellom

1) om selskapet er momspliktig, og
2) om det skal beregnes merverdiavgift på salget.

Hvorvidt selskapet er momspliktig kommer an på hvilke varer/tjenester selskapet selger.

Les om hvorvidt selskapet er momspliktig.Hovedregelen i Merverdiavgiftsloven §3-1 er at all omsetning av varer og tjenester er merverdiavgiftspliktig. Det finnes imidlertid en del unntak fra hovedregelen som medfører merverdiavgiftsfritak eller lavere merverdiavgiftssats enn standardsatsen på 25%.

Les mer: Er selskapet momspliktig?

De forskjellige momssatsene er:

  • 25% MVA: Dette er hovedregelen og gjelder de fleste varer og tjenester.


De aller fleste kan få tilbake moms for utstyr og inventar kjøpt inntil 3 år før man ble registrert i merverdiavgiftregisteret.

Betingelsene for tilbakegående avgiftsoppgjør er at anskaffelsene har direkte sammenheng med den nåværende omsetningen.Ja, det skal beregnes moms på fakturaer du mottar på kjøp av tjenester fra utlandet.

Det er imidlertid veldig få som gjennomfører beregningen av moms på kjøp av tjenester fra utlandet. Dette er fordi kjøp av tjenester fra utlandet i utgangspunktet ikke har anngitt noen mva på fakturaen og fordi bokføringen er noe kronglete å få til.Å slette selskapet i Norge er veldig enkelt. Man trenger kun en generalforsamling som vedtar avviklingen og som fastsetter avviklingsdato.

Man trenger ikke å levere årsregnskap, men man må levere en avsluttende selvangivelse/ligning. Har man ikke hatt aktivitet holder det ofte med et brev til Skatteetaten hvor nullaktivitet og avvikling forklares.

For sletting av morselskapet i utlandet anbefales at dette gjøres via firmaet du stiftet NUFet fra.Reigstrer nødvending informasjon for stiftelse enkelt nett via samordnet registerme


Nei, fakturadato skal være den datoen du lager fakturaen.

Det er leveringsdato som skal styre hvor i regnskapet inntekten havner. Fakturadato styrer bare hvilken momstermin som skal bli berørt.

Statistikker du tar ut fra fakturaprogam/regnskapsprogram bør følgelig styres etter leveringsdato.

Kan selvsagt være kornglete for regnskapsfører med to forskjellige datoer, avhengig av system og kunnskapsnivå. Det kan også være en utfordring å gjøre regnskapsfører klar over at datoene faktisk er forskjellig.Ja, om du skal utbetale lønn må du kontakte banken for å få opprettet en skattetrekkskonto. Her skal alle skattetrekk overføres når lønn utbetales. Dette er et strengt krav fra myndighetene som de tar svart alvorlig.

Kilde:
SkatteetatenDette kan gjøres via det elektroniske skjemaet "Samordnet registermelding" på Altinn.no.

Ha klar en formening om hvor mye salg du regner med å ha fremover samt når du kommer til å gå med overskudd. Dette da det må fylles ut i skjemaet.

Kryss av for ”elektronisk innlevering av terminoppgave” slik at du kan levere oppgaven på Altinn.no og ikke må sende denne per papir.Jeg er utdannet mekaniker med fagbrev og erfaring og vurderer å starte mitt eget enkeltmannsforetak. I den forbindelse lurer jeg på følgende:

Hvilke muligheter det er for å danne enkeltmannsforetak og hvordan?

Stiftelse av et enkeltmannsforetak er meget enkelt. Hvem som helst kan starte et enkeltmannsforetak. Selve stiftelsen av enkeltmannsforetaket utløser dessuten ikke krav om innlevering av ligning for enkeltmannsforetaket, men ved aktivitet i selskapet kreves dette.Ja, og man må levere årsregnskap og selvangivelse i et NUF. Dette gjelder selv om NUFet ikke har hatt noen aktivitet.

Vi har imidlertid erfart at et NUF kan søke om å slippe dette om man kontakter Skatteetaten og forklarer at NUFet ikke har hatt aktivitet det aktuelle året.

Ta kontakt med Skatteetaten på 800 80 000 vedrørende ligning/selvangivelse, og med Brønnøysundregisteret på 75 00 75 00 vedrørende årsregnskapet, for å høre om du har mulighet til å slippe kravet til innlevering for det aktuelle året.

Kilder: