Fradrag for selvstendig næringsdrivende

Les om smarte fradrag du kan få som selvstendig næringsdrivende, som du kanskje ellers ikke ville tenkt på.

Fradrag for yrkeskjøring med privatbil

Det gis skattefradrag med kr 3,90 pr km for yrkeskjøring opp til 6000 km i året. Et vilkår for fradrag er at det skrives kjørebok hvor det angis formålet med reisen , tidspunkt, hvor man har kjørt samt antall kilometer.

Fradrag for pensjonssparing

Det gis fradrag for innskudd til individuell pensjonsavtale. Det årlige innskuddet kan ikke overstige 4% av samlet personinntekt fra næringsvirksomhet mellom 1 og 12 G (mellom kr 79 216 og kr 950 592 fra 1. mai 2011).

Les mer om fradrag for pensjonssparing.

Fradrag for elektronisk kommunikasjon (telefon og internett)

Det gis fradrag for privat mobilabonnement og internett i privat bolig så lenge du har et yrkesmessig behov for abonnementene. Fradraget er imidlertid begrenset til kostnader under kr 1000 og over kr 5000 i året (ett abonnement) eller over kr 7000 i året (to eller flere abonnement). Beløpet det ikke gis fradrag for representerer en sjabonmessig fastsettelse av privat bruk. Telefon og internettabonnement som man utelukkende har anledning til å benytte i yrkessammenheng gis selvfølgelig fullt fradrag for.

Fradrag for hjemmekontor

Dersom man har satt av et eget rom i privat bolig utelukkende til bruk som hjemmekontor kan man få et standardfradrag på kr 1500 i året eller fradrag for faktiske kostnader. Faktiske kostnader vil si kostnader som kun refererer seg til hjemmekontoret og ikke gjelder boligdelen av huset. Kostnader som ikke gjelder en spesiell del av eiendommen kan fordeles etter areal. Dette vil for eksempel gjelde forsikring, strøm, fellesutgifter og kommunale avgifter. Som regel vil faktiske kostnader være betydelig høyere enn standardfradraget. Dersom det kreves fradrag for faktiske kostnader må alle kostnadene dokumenteres. Vær imidlertid oppmerksom på at eventuell gevinst ved salg bolig som har vært brukt til næringsvirksomhet vil kunne bli delvis skattepliktig.

Fradrag for reiser

Alle kostnader (reise, mat, overnatting) i forbindelse med tjenestereiser er fradragsberettighet. Alle kostnader må imidlertid dokumenteres så husk å ta vare på alle kvitteringer. For reise til og fra kontor eller annet fast arbeidssted gjelder imidlertid andre regler hvor fradragsretten er sterkt begrenset.

Reiser du mye i tjenesten kan det lønne seg å starte aksjeselskap for å dra nytte av skattefrie ulegitimerte satser ved reise. Les mer om reisegodtgjørelse i aksjeselskap og NUF.

Forlenget tjenestereise

Det er helt greit å forlenge en tjenestereise med noen ekstra dager for å feriere. Dette kan være lønnsomt da du fortsatt får fradrag for reisen, det er kun ekstrakostnadene forbundet med forlengelsen du ikke får fradrag for. Vær oppmerksom på at hovedformålet med reisen må være næringsrelatert.

Fradrag for enkel representasjon

Det gis fradrag for bevertning av forretningsforbindelser så lenge bevertningen finner sted i arbeidstiden eller i umiddelbar tilknytning, kostnaden per person ikke overstiger kr 360 og det ikke serveres brennevin.

Fradrag for sykepengeforsikring

Kostnader ved tegning av utvidet sykepengeforsikring fra NAV kan fradragsføres. Dette er noe de fleste næringsdrivende burde vurdere da sykepenger for næringsdrivende er begrenset til 65% av personinntekt, og betales først fra 17. dag. Sykepengegrunnlaget kan imidlertid ikke overstige 6G (kr 475 296 fra 1. mai 2011). Forsikringspremiene som gjelder fra 1. januar 2012 er:

  • For sykepenger med 65 % av sykepengegrunnlaget for de første 16 kalenderdagene er premien 1,8%.
  • For sykepenger med 100 % av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag er premien 2,7%
  • For sykepenger med 100 % av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag er premien 10%

Les mer om sykepengeforsikring for selvstendig næringsdrivende.

Kommentarer

Har et enkeltpersonforetak. Skal kjøpe del av et kontorlokale. Kan kjøpesummen trekkes fra som avskrivning i næringsregnskapet? Eller hvordan føres lånet jeg tar opp i selvangivelsen?

Kontoret avskrives over tid og den delen som hører til året føres i avskrivning i næringsregnskapet. Anbefaler dog å få ført regnskapet av en regnskapsfører som leverer inn næringsoppgaven for deg.

Lånet føres mot lånekonto/gjeld.

Hei. Driver enk. Hvor jeg leier frisørstol. Jeg lurte på om treningsform på treningssenter ter kunne skrives av på skatten? Hvor trening er viktig for forebyggende arbeid mot skader i yrket?
Mvh.
-Jeanett

Nei, dessverre:)

Hei, jeg er selvstendig næringsdrivende, men ikkke momspliktig (kunstner) Har ikke gått over inntekt på 50 000 på firmaet, men lurer på om jeg kan skrive av telefonregningen min? i l løpet av året er den gått over 5000, men lurer på om jeg kan skrive av hele? Bruker den også privat, men abonnementet er et bedriftsabonnement, og det eneste jeg har.

Lurer også på den nye posten "næringsrapport skatt" gjelder meg, da jeg i fjor bare brukte rf-1030 skjemaet.

Mvh

Line

Kan dessverre ikke hjelpe deg med div skjema. Se her for forklaring mtp telefonregning

Hei.
Jeg diskutere med et utenlands selskap (Hollandsk)om at representere dem her i Norge. Det er tale om et vanlig arbeidskontrakt men de har ikke noe eget selskap i Norge Pt. men på sikt er det planen at de vil.
Tenkte jeg skulle foreslå dem at jeg oppretter mitt eget konsult selskap og sender dem en faktura hver måned. Der vil ikke være andre inntekter i selskapet end det jeg fakturere i lønn+++. Salgsinntekter vil bli fakturert kunden i Norge direkte fra utlandet.
1) Skal jeg beregne norsk moms på den faktura jeg sender til utlandet hver måned ?
2) hvilken selskapsform er at anbefale? AS? Tenker at jeg da blir ansatt i mitt eget firma.
3) Utover lønn må de betale kostnader ved drift av selskapet. Hvor mye er det rimelig at de betaler for at jeg ivaretar dette? Jeg har hørt ca 25-30% i sosiale kostnader. Derutover må de betatle for hjemmekontor, firmabil etc.
4) Tar veldig gjerne mot tips og ideer og/eller noe som jeg skal være oppmersom på.
Takk for svar.

Mvh/Henrik

Heisann,

Store firmaer operer ofte med opp til 100% påslag på timekosten for å komme fram til den virkelig kostnaden med en ansatt. Det være seg alt fra rekruttering, forsikringer, sykepenger, julebord, fri tlf osvosv.

Kostnader du ikke kommer utenom kommer opp mot 40%. Så personlig ville jeg sagt minst 50%, evt skru opp lønnen din ;)

Du fakturerer uten mva til firmaet i Holland. Om evt når selskapet i Holland blir pliktig å innkreve og betale inn moms må du evt sjekke ut med skatteetaten.

Hei.
Samboeren min er personlig trener og har et treningssenter som oppdragsgiver. Han betaler en leie til dette firmaet hver måned. Kan dette trekkes fra?

Ja, det kan trekkes fra som en utgift i et ENK eller AS.

Sider

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Fradrag for selvstendig næringsdrivende Les om smarte fradrag du kan få som selvstendig næringsdrivende, som du kanskje ellers ikke ville tenkt på.
Bil i firma - lønner det seg med firmabil? Det er fullt fradrag for firmabil i AS og NUF, men dersom bilen også benyttes til privatkjøring vil det medføre fordelsbeskatning for bruker. Fordelen...
Fradrag i NUF og Aksjeselskap Man får som hovedregel fradrag for alle kostnader som er påløpt for å skaffe skattepliktig inntekt. Mange fradrag er derfor helt åpenbare, mens andre...
Firmabil i enkeltmannsforetak (Yrkesbil) OBS, firmabil i enkeltmannsforetak kalles av staten "Yrkesbil".
Husk pensjonssparing med skattefradrag for selvstendig næringsdrivende innen 31.mars Dersom du er selvstendig næringsdrivende er det både viktig og meget fordelaktig å tegne egen pensjonssparing.
Fradrag for lønnsmottakere - betal mindre skatt Les om alle fradragene du kan få i lønnsinntekten for å betale minst mulig skatt.