Fradrag i NUF og Aksjeselskap

Man får som hovedregel fradrag for alle kostnader som er påløpt for å skaffe skattepliktig inntekt. Mange fradrag er derfor helt åpenbare, mens andre krever mer inngående kunnskap om skattereglene for å oppdage. Vi gir deg her tips til fradrag i aksjeselskap og NUF du kanskje ellers ikke ville tenkt på.

Alle fradragene under gjelder både for aksjeselskap og NUF

Fradrag for yrkeskjøring med privatbil

Aksjeselskap og NUF kan betale ut skattefri kjøregodtgjørelse med kr 3,90 pr km for yrkeskjøring opp til 10.000 km i året (fra 2012, økt fra 9.000 km i 2011). Over 10.000 km gis det fradrag med kr 3,25 pr km. Et vilkår for fradrag er at det skrives kjørebok. Dette er som oftest mye gunstigere enn kjøp av firmabil på grunn av veldig høy fordelsbeskatning dersom firmabilen benyttes privat. Kjøregodtgjørelsen er skattfri for mottaker.

OBS: For reise til og fra kontor eller annet fast arbeidssted (arbeidsreise) gjelder andre regler. Man kan ikke utbetale kjøregodtgjørelse for arbeidsreiser, disse reisene går direkte til fradrag i din private selvangivelse.

Fradrag for pensjonssparing

Det gis fradrag for innskudd til individuell pensjonsavtale. Det årlige innskuddet kan ikke overstige 4% av samlet lønnsinntekt fra selskapet mellom 1 og 12 G (mellom kr 79 216 og kr 950 592 fra 1. mai 2011). Det må imidlertid beregnes arbeidsgiveravgift av innbetalingene.

Les mer om pensjonssparing.

Fradrag for elektronisk kommunikasjon (telefon og internett)

Det gis fradrag for privat mobilabonnement og internett i privat bolig så lenge du har et yrkesmessig behov for abonnementene. Bedriften får fradrag for alle kostnader, mens eier/ansatt må fordelsbeskattes for alle kostnader under kr 1000 og over kr 5000 i året (ett abonnement) eller over kr 7000 i året (to eller flere abonnement). Beløpet det ikke gis fradrag for representerer en skjønnsmessig fastsettelse av privat bruk. Telefon og internettabonnement som man utelukkende har anledning til å benytte i yrkessammenheng gis selvfølgelig fullt fradrag for.

Fradrag for leie av rom i privat bolig

Ved utleie av lokaler i egen bolig til eget aksjeselskap eller NUF vil leien være fradragsberettighet for bedriften og som regel skattefri for utleier. Det er et vilkår at utleien kan anses som reell, det vil si at lokalet må kunne leies ut til en uavhengig tredjepart, og at leien settes til markedsleie. Markedsleie vil si hva lokalet vil kunne leies ut for på markedet som næringslokale. Som regel er det et krav at lokalet har egen inngang og egne sanitærfasiliteter.

Fradrag for hjemmekontor

Dersom man har satt av et rom i privat bolig utelukkende til bruk i virksomheten kan man få et standardfradrag på kr 1500 i året eller fradrag for faktiske kostnader. Faktiske kostnader vil si kostnader som kun refererer seg til hjemmekontoret og ikke gjelder boligdelen av huset. Kostnader som ikke gjelder en spesiell del av eiendommen kan fordeles etter areal. Dette vil for eksempel gjelde forsikring, strøm, fellesutgifter og kommunale avgifter. Som regel vil faktiske kostnader være betydelig høyere enn standardfradraget. Dersom det kreves fradrag for faktiske kostnader må alle kostnadene dokumenteres. Vær imidlertid oppmerksom på at eventuell gevinst ved salg bolig som har vært brukt til næringsvirksomhet vil kunne bli delvis skattepliktig.

Fradrag for tjenestereise

Alle kostnader (reise, mat, overnatting) i forbindelse med tjenestereiser er fradragsberettighet. En stor fordel med å drive aksjeselskap eller NUF dersom du reiser mye i tjenesten er at du kan betale ut skattefri reisegodtgjørelse inntil fastsatte satser. Les mer om reisegodtgjørelse i aksjeselskap og NUF.

Fradrag for enkel representasjon

Det gis fradrag for bevertning av forretningsforbindelser så lenge bevertningen finner sted i arbeidstiden eller i umiddelbar tilknytning, kostnaden per person ikke overstiger kr 360 og det ikke serveres brennevin. All annen representasjon er ikke fradragsberettiget.

Fradrag for forslagspremie

Det kan gis fradrag for gaver med verdi opp til kr 2500 i året pr ansatt for forslag til forbedring av organisasjon eller arbeidsmetoder. Det er ikke et vilkår at forslaget gjennomføres, og kan også gis til arbeidende eier i eget selskap. Gaven kan ikke gis i form av penger, men gavekort er greit. Gaven er ikke skattepliktig for den ansatte.

Fradrag for utdannelse

Dersom man har vært ansatt i bedriften ett år i full stiling (med full lønn) kan bedriften skattefritt (dvs at kostnaden ikke regnes som skattepliktig inntekt for den ansatte) dekke kostnader til utdannelse av varighet inntil to år. Ved ansettelse under ett år kan bedriften kun dekke kurs med varighet under 2 måneder skattefritt.

Fradrag for hjemme-PC

Så lenge den ansatte eller eiere har yrkesmessig behov for det kan bedriften låne ut PC, laptop, iPad etc til de ansatte uten at de ansatte må skatte av dette. Forutsetningen er at utstyret kun er på utlån og forblir bedriftens eiendom.

Kommentarer

Vi er et ektepar som driver et AS sammen, og ifb med et nytt prosjekt kommer vi til å måtte ta en tur til utlandet for å møte med potensielle kunder og underleverandører en gang innimellom. Flybilletter blir selvsagt kjøpt på firmaet men hvilke andre fradrag kan vi benytte oss av?
F.eks. hva med kostnader til mat? Kan vi bruke standardsatser for diett for reiser med overnatting? I så fall, hvilke? Dersom firmaet betaler for hotellet (som ofte koster mer enn standardfradraget), kan vi kreve et standardfradrag i tillegg eller må vi ta vare på kvitteringer fra hver minste street vendor eller kiosk, etc. ifb kjøp av mat utenom hotellregningen?
Evt. kan en bruke satsen for "Overnatting på hotell" eller "Nattillegg"?
Dersom en kun bruker standardfradrag, må en da ta vare på regninger for overnatting, mat, osv, eller er det nok at flybilettene tydelig viser at oppholdet varte fra og til dato?

Dersom vi tar noen ekstra dager ferie ifb en slik reise skjønner jeg at evt. ekstra dager på hotell etter siste møte blir en privat kostnad, men hva med dager mellom møter? F.eks. dersom det er en lang reise og vi har to møter med underleverandører i Asia med noen dagers mellomrom er det billigere for oss å bli der og se oss litt rundt (=miniferie) enn å reise frem og tilbake - men vil hotelloppholdet i midten da fremdeles kvalifisere som utgift for firmaet, eller er vi nødt til å sitte å sture foran en laptop i hotellrommet for at firmaet skal få fradrag for hotellregningen?

En annen ting er noe som kanskje blir aktuelt i nær fremtid - dersom vi må ta med barna (i skolealder) fordi vi begge jobber i firmaet og er nødvendige for møtene, men ikke har noen som kan passe på dem i flere dager mens vi er i utlandet, kan firmaet betale for barnas flybillett/hotellrom også? Med tanke på at vi reiser kun på grunn av næringsvirksomhet virker det jo egentlig feil at vi må betale av personlig skattlagte penger, men på den annen side er ikke barna ansatte...

En annen ting er dersom barnas reiseutgifter må betales av egne beskattede midler, bør disse bestiller på separat faktura slik at ikke vi ved evt. bokettersyn får en kjempesmell fordi skatteetaten regner alle reiser der barna er med som feriereiser?

Du skal ha gode grunner for å få dekket barnas reise skattefritt. Det må dokumenteres godt og det bør da ikke være feriedager innblandet. Uansett må du ta dette via en revisor eller skriftlig med skatteetaten på forhånd. Uavhengig av vårt svar her, vil skatteetaten kunne finne på å si noe annet i slike grenseområder.

Når det kommer til satser etc så bruker de fleste reise etter regning. Dvs man bruker ikke satsene.

Utlegg for mat/diett må enten tas etter sats eller etter regning. Man kan ikke gjøre begge deler.

Man kan utbetale godgjørelse utover diett/regning, men det er da skattepliktig.

All diett etter sats, og kilometergodtgjørelse, skal innberettes via lønn selv om man ikke må betale skatt for dette.

Jobber dere i to dager og ferierer i to dager, så skal halvparten av kostnadene innberettes som lønn.

Dere MÅ dokumentere og ta vare på møteinnkalelser, møtereferater osv for alle reiser. Om ikke vil skatteetaten kunne si at de tror dere har feriert.

Hei. Jeg driver som sanger og musiker i et enkeltmannsforetak. Bruker bobil på mine reiser og er selv eier av bilen. Jeg bor stort sett utelukkende i bobilen og lager min egen mat på kjøkkenet i bilen. Hvordan er regelen for fradrag i den sammenhengen jeg beskriver her? Finnes det noe som heter "dagsats" og, eller "nattsats"? Det hender det kan bli lange reiser og jeg kan da være borte fra heimen i flere dager. Har prøvd å finne ut av dette spørsmålet, men er usikker på om jeg i det heletatt har krav på noe som helst. En ting; hadde jeg ikke bodd i bobilen så måtte jeg ha brukt hotell/pensjonat til overnatting, og det hadde vel vært fradragsberettiget - eller? Mvh. Edgar Paulsen

Dette går på "statens satser" og kan ikke benyttes i et ENK, kun AS/NUF osv.

Hei, kan aksjeselskapet mitt kjøpe bolig som leies ut til meg selv?

Generelt må et AS faktisk ha en drift av en viss størrelse og egnet til å gå i pluss. Så ASet bør ha drift utover det å leie ut en bolig til eier.

Ser dog ikke noen god grunn til å gjøre det på denne måten. Du må evt kunne begrunne godt at prisen er markedspris, her bør du bruker en revisor e.l.

Hei. Har et enmannsforetak (renhold) med 1 ansatt og 8 tilkallingsvikarer. Bruker å ta med meg renholdsleder 1 gang pr. år fore en liten utenlandstur med tanke på å planlegge virksomhetens fremtid, diskutere og komme med nye ideer (vanskelig å drive renhold i dag, mye konkurranse), diskutere pos og neg hendelser - men mest for å diskutere veien videre for å holde firmaet oppe.. Hva er lov å skrive av...

Dette bør du sjekke med regnskapsfører/revisor. Er flere gråsoner her. Men om du dokumenterer at dere har en arbeidsdag hver dag, eks med notater/dokumenter dere utarbeider, booking av møterom eller lignende så bør alt kunne avskrives.

Er det derimot en blanding av fornøyelse av jobb kan deler avskrives, derfor kontakt med regnskapsfører/revisor eller lignende. Det kan også ofte være vanskelig å vite hvilken dokumentasjon som er god nok, så av samme årsak, sjekk med en regnskapsfører/revisor først.

Er det en nær familiemedlen eller lignende som er renholdsleder, så bør du også være ekstra forsiktig.. da det er mulig det å reise ut defineres som et velferdstiltak/teambuilding eller lignende som ikke alle nødnvendigvis har rett til fradrag for.

Det at det kun er to av dere som drar er jeg også usikker på om kanskje gjør noe med fradragsretten.

Forhør deg med en revisor/rengskapsfører;) Men i utgangspunktet kan firma dra til utlandet og gjøre faglige/teambuilding samt dokumentere det og få fullt frdrag for hele turen.

Jeg er permitert og mister dagpenger hvis jeg oppretter egen bedrift, faks aksjeselskap. Kan jeg opprette i familiemedlems navn, og lønne meg selv. Inneha aksjemajoriteten og overdra senere. Eller andre lovlige løsninger?

Sider

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Fradrag for selvstendig næringsdrivende Les om smarte fradrag du kan få som selvstendig næringsdrivende, som du kanskje ellers ikke ville tenkt på.
Bil i firma - lønner det seg med firmabil? Det er fullt fradrag for firmabil i AS og NUF, men dersom bilen også benyttes til privatkjøring vil det medføre fordelsbeskatning for bruker. Fordelen...
Fradrag i NUF og Aksjeselskap Man får som hovedregel fradrag for alle kostnader som er påløpt for å skaffe skattepliktig inntekt. Mange fradrag er derfor helt åpenbare, mens andre...
Firmabil i enkeltmannsforetak (Yrkesbil) OBS, firmabil i enkeltmannsforetak kalles av staten "Yrkesbil".
Husk pensjonssparing med skattefradrag for selvstendig næringsdrivende innen 31.mars Dersom du er selvstendig næringsdrivende er det både viktig og meget fordelaktig å tegne egen pensjonssparing.
Fradrag for lønnsmottakere - betal mindre skatt Les om alle fradragene du kan få i lønnsinntekten for å betale minst mulig skatt.