Vekstpakke for norsk næringsliv

Regjeringen la i dag fram et vekstpakke for norsk næringsliv.

Vekstpakke - ny firmaskatt a 27%

Vekstpakken legger opp til ny skattesats for bedrifter på 27%. Denne vil gjelde fra 2014 og også for enkelpersonsforetak/selvstendig næringsdrivende. Dette gjør at du i 2014 vil sitte igjen med 1% mer av overskuddet etter skatt.

Hva har vekstpakken å si for din bedrift?

For de fleste SMB-bedrifter vil ikke dette ha noen stor innvirking. Den overordnet utviklingen regjeringen legger opp til, gjør imidlertid at de som eksporterer, eller ønsker å eksportere, varer og tjenester til utlandet vil kunne konkurrere noe bedre i årene som kommer.

Skattefunnordningen utvides og gjør at dette blir enda mere attraktivt å følge med på og kunne sette seg inn i. SMBinfo vil derfor prioritere å utarbeide en god guide for hvordan man går fram mtp dette. Dette er desverre noe som krever mye fra søknadsprossess til innrapporteringer med mer.

Det vil også bli innført en startavskrivning på maskiner. Dette er et tiltak som er rettet mot tradisjonell industri som treforedlingsfirmaene, men som også vil komme noen SMB-bedrifter til gode.

Hva påvirker økningen i verdivurderingen av sekunderboliger?

Denne økningen vil gjøre det mindre attraktivt å investere i boliger til utleie. Det endrer derimot ikke at det ofte vil være mere lønnsomt å leie ut privat enn via et aksjseskap.

Hvilke konsekvenser gir endringene i renterfradrag i konsernforhold

Dette gjelder ikke SMB-berifter, men bedrifter som opperer som konsern og som har store lån.

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Vekstpakke for norsk næringsliv Regjeringen la i dag fram et vekstpakke for norsk næringsliv.