Eksempel på låneavtale (aksjonærlån)

Eksempel på låneavtale mellom aksjonær (lånetaker) og aksjeselskap (lånegiver)

Dette skjemaet gir deg et eksempel på hvordan en låneavtale kan utformes mellom aksjonær i et aksjeselskap og aksjeselskapet.

Klikk her for låneavtale som gjelder lån fra eier til selskapet.

Last ned: