Kan jeg motta arbeidsledighetstrygd og starte eget aksjeselskap / NUF samtidig?

Ja, om du mottar arbeidsledighetstrygd (dagpenger) fra tidligere kan du ofte fortsette å motta dette i et utviklingsfase på inntil 6 måneder plus en oppstartsfase på inntil 3 måneder, totalt inntil 9 måneder. Dette må imidlertid søkes om særskilt.

Krav til å kunne motta dagpenger ved etablering er blant annet at etableringen må kunne føre til at du blir selvforsørget og at virksomheten er ny og drives i ditt navn.

Mer informasjon om dagpenger ved etablering av selskap finner du på Nav.no

Skriv kommentar