Kan jeg kreve fradrag fra alle reiser jeg foretar om jeg eier et NUF/AS?

Alle yrkesrelaterte reiser er fradragsberettiget, men du bør kunne dokumentere dette på en eller annen måte. Så lenge du kan vise til avtale om møte med kunde, eller innkallelse samt møtereferat fra internt møte så er fradrag uproblematisk.

Skal du ha et internmøte i utlandet vil det kunne bli stilt spørsmål med om dette er nødvendig. Det bør da være en årsak til at møtet holdes langt unna. En årsak kan være at ingen av møtedeltakerne bor på samme plass, eller at en av møtedeltakerne er på denne plassen og av praktiske årsaker ikke har muligheten til å reise bort.

Kort sagt er det meste ok så lenge du kan dokumentere og sannsynliggjøre nødvendigheten av møte og lokasjon, samt at det har funnet sted.

Ved møteinnkallelse, møtereferat med deltakere og resultat på punker nevnt i møteinnkallelse, vil man aldri kunne få problemer med myndighetene. Forlengelse av reise pga ferieformål er også OK, men da er ikke ekstrakostnadene fradragsberettiget. Merk at hovedformålet med reisen uansett alltid må være yrkesrelatert.

Kommentarer

Hei,

har i dag enkeltmannsforetak der jeg i dag i hovedsak jobber ute hos kunde - dvs kjører til kunde om morgenen og hjem (til hjemmekontor) på ettermiddagen. Vil jeg med et NUF/AS kunne betale ut kjøring og diett til meg som person slik at det blir en skattefri utbetaling for personen og en førbar utgift for firmaet?

Dette kommer ann på om det er kjøring til et "Fast arbeidssted" eller ikke. Se mer om dette hos kemnerkontoret her. Evt søk opp temaet i Ligningens ABC.

Du kan for øvrig få den samme godtgjørelsen uten å opprette NUF/AS for å få kjøregodtgjørelse privat og fradrag for dette som en kostnad i firmaet. Les mer om kjøregodtgjørelse i enkeltpersonsforetak her.

Har av og til med meg kunder og leverandører på reise. Kan det være noen gode grunner til å holde møter/tematurer i utlandet. Kan en god grunn være at det kan være rimeligere å utføre dette utenfor Norges grenser?
Alt faglig kan dokumenteres med invitasjoner, program, hva som skal presenteres og tider.
Hvordan kan man på en best mulig måte få en slik tur til å fremstå med hovedmål som faglig?
Hvor mye av reisen må være faglig for å få den fradragsberettiget? Hvem avgjør dette?
Er den som arrangerer ansvarlig for innberetning?

Hei,

Dette temaet berører flere felt. Det ene er reiser og krav til faglig innhold, og det andre er hva representasjon er.

Les mer om fradrag for representasjon under artikkelen Smarte fradrag for aksjeselskap".
Kunder som betaler for kurset kan du alltid ta med deg hvor som helst. Da blir det deres utfordring å få dette med til fradrag.

Antall dager med faglig innhold er først og fremst myntet på internkurs etc.

Anbefaler deg å kontakte en revisor/regnskapsfører for videre rådgivning.

På generelt grunnlag er det viktig å skrive ned møtereferat, kalle inn til møter på forhånd med agenda, notere ned hvem som deltok etc for å dokumentere hva som er gjort på møtet/reise.

Hvis man ikke har skrevet reiseregning før bokettersyn men har alle kvitteringer er det noe som hindre at reiseregning skrives i forbindelse med ettersyn? Er det lov?

Dersom du kun krever dekning av reiseutgifter på bakgrunn av kvitteringer er det som nevnt under ingen krav til reiseregning. Husk imidlertid å skrive på formålet med reisen, navn på deltakere og evt hvilke arrangement du har deltatt på. Det kan bli vanskelig å huske lenge i etterkant. Ved bokettersyn kan Skatteetaten gå tilbake opptil 10 år.

Hvis man ikke skrive reiseregning, men kan viser til e-poster vedr. møte og messedeltagelse blir det akseptert av skatteetaten?

Dersom du krever godtgjørelse etter statens satser, for eksempel diettgodtgjørelse eller kilometergodtgjørelse må du skrive reiseregning eller kjørebok. Reiseregningen skal (iht Forskrift til skattebetalingsloven § 5-6-12) minst ha følgende innhold:

- arbeidstakerens navn og adresse og underskrift,

- dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise eller pendlers reiser ved besøk i hjemmet,

- formålet med reisen,

- hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på,

- navn og adresse på overnattingssted eller utleier, og ved flere overnattingssteder dato for overnattingene, og

- type losji fordelt på hotell, pensjonat eller annet nærmere angitt losji.

Dersom alt dekkes etter regning er det ikke krav om reiseregning, men du må likevel skrive på bilaget, eller legge ved, en forklaring på formålet med reisen, samt navn på deltakere og hvilke arrangement man har deltatt på (iht Forskrift til skattebetalingsloven § 5-6-11). Det enkleste er muligens da likevel å skrive reiseregning hvor du samler alle utgiftene forbundet med samme reise.

-SMBinfo

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Få skattefri kjøregodtgjørelse (ikke etter statens satser) Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse er IKKE de samme i 2016 som 2015. De følger ikke lengre statens satser. Se hvor mye du kan få utbetalt fra fir...
Vilkår for bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) ved bruk av egen bil Man kan motta skattefri bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) for all yrkesrelatert kjøring med egen bil. Det er knyttet flere vilkår til utbetaling...
Nye satser for skattefri reisegodtgjørelse i aksjeselskap og NUF En stor fordel med å drive aksjeselskap eller NUF dersom du reiser mye i tjenesten er at selskapet kan betale ut skattefri reisegodtgjørelse inntil fa...
Kan jeg kreve fradrag fra alle reiser jeg foretar om jeg eier et NUF/AS? Alle yrkesrelaterte reiser er fradragsberettiget, men du bør kunne dokumentere dette på en eller annen måte. Så lenge du kan vise til avtale om møte m...