Informasjon om enkeltmannsforetak

Fakta om enkeltmannsforetak

  • Ubegrenset personlig ansvar
  • Lave formalitetskrav
  • Ingen krav til revisor
  • Ingen minimum kapital
  • Dårlige trygderettigheter

Sammenlign ENK med andre selskapsformer

Artikler

Regjeringen la i dag fram et vekstpakke for norsk næringsliv.

Vekstpakke - ny firmaskatt a 27%

Vekstpakken legger opp til ny skattesats for bedrifter på 27%. Denne vil gjelde fra 2014 og også for enkelpersonsforetak/selvstendig næringsdrivende. Dette gjør at du i 2014 vil sitte igjen med 1% mer av overskuddet etter skatt.


Les om smarte fradrag du kan få som selvstendig næringsdrivende, som du kanskje ellers ikke ville tenkt på.


Enkeltpersonforetak kan bare velges dersom virksomheten skal ha en eier. Ved flere eiere må man velge aksjeselskap, NUF eller ansvarlig selskap.


Tabellen under viser skattesatsene som gjelder for 2011 samt satser for 2012 i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett. Vi har valgt ut de satsene som er mest relevante for innehavere av små og mellomstore bedrifter.


Utgiftene forbundet med å stifte et selkap er todelt. For det første har man minimumskapitalen som må skytes inn, for det andre er det selve stiftelseskostnadene som inkluderer gebyr til Brønnøysundregistrene og andre kostnader som konsulenthjelp til å fylle ut stiftelsespapirene og eventuelle revisorattestasjoner.


OBS, firmabil i enkeltmannsforetak kalles av staten "Yrkesbil".

Driver du et enkeltpersonforetak (eller DA) og bruker bil i næringen, har du to alternativer:

KM-godgjørelse for firmabil i enkeltpersonsforetak

Kjøres firmabilen under 6 000 km i året i driften av selskapet, skal det føres en km-sats på kr 4,05 (4,15 i Tromsø) per kilometer per år. Dette i stedet for å utgiftsføre faktiske kostnader.


Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 at et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) hjemmehørende i Norge skal kunne omdannes skattefritt til et norsk Aksjeselskap på lik linje med enkeltpersonforetak som lenge har hatt denne muligheten.


Forenklet selvangivelse går ut på at man ikke sender inn næringsoppgave 1 som er et sammendrag av regnskapet til enkeltpersonsforetaket.

Har enkeltpersonsforetaket fakturert mindre enn kr 50 000 i 2011? Da kan du levere forenklet selvangivelse for enkeltpersonfortaket i 2012.

For å kunne levere forenklet selvangivelse for ditt enkeltpersonsforetak må omsetningen for året være mindre enn kr 50 000.

Du slipper da å fylle ut næringsoppgave 1.

Slik går du frem for å levere forenklet selvangivelse for ditt enkeltpersonsforetak:


Med konsulent mener vi her en selvstendig næringsdrivende som kun leier ut sin egen arbeidskraft, og som ikke er ansatt i selskapet/selskapene man arbeider for. Konsulenter bør vurdere å opprette aksjeselskap.


Har enkeltpersonsforetaket fakturert mindre enn kr 50 000 i 2011? Da kan du droppe næringsoppgaven for ditt enkeltpersonfortaket i 2012.

For å kunne slippe å levere næringsoppgave for ditt enkeltpersonsforetak må omsetningen for året være mindre enn kr 50 000.


Sider

Spørsmål fra leserne


Nei.*

*Ikke så lenge du har færre enn 5 leiligheter eller mindre enn 500 kvm næringslokaler har Skatteetaten uttalt at dette ikke regnes som såkalt næringsvirksomhet og dermed beskattes inntektene med kun 28% om du eier leilighetene privat.Selv om du, som eier i et enkeltpersonsforetak, kan betale ekstra forsikring til NAV for å få de samme rettighetene til sykepenger er det fremdeles langt enklere å bli satt på andre tiltak ved sykdom.

Dette kan stressmestring og andre former for helsetiltak gjennom NAV for sykemeldte.Reigstrer nødvending informasjon for stiftelse enkelt nett via samordnet registerme


Ja, i henhold til Skatteetaten står enhver bedriftseier i utgangspunktet fritt til å velge mellom å betale ut lønn, utbytte eller begge deler. Vær imidlertid oppmerksom på at skatten på utbytte er ganske høy slik at det ofte lønner seg å ta ut lønn dersom inntekten din er lav.

Les mer om hvorvidt det lønner seg å ta ut utbytte eller lønn.Ja, du får privat skattefradrag for underskuddet i enkeltmannsforetaket ditt

Som selvstendig næringsdrivende føres det til fradrag på din alminnelige inntekt i selvangivelsen. Skattefradraget blir da 28% av underskuddet i enkeltpersonsforetaket ditt.

For å få skattefradrag for hele underskuddet må du har høyrere inntekt privat enn underskuddet i enkeltmannsforetaket.Ja, du vil kunne få noen ekstra fradrag, men ikke vanlige frynsegoder. For å kunne benytte de mest vanlige frynsegodene er det et krav om at selskapet skal ha minst en eller flere ansatte, utenom eier eller nær familie av eier, som tilsvarer minst en full stilling.

Eksempler på goder man ikke kan bruker før man har mer enn et årsverk utenom eier og familie, er julegaver, jubileumsgaver, velferdstiltak som firmaturer med mer.ENK registrerer du enkelt på nett via Samordnet registermelding.

Registrer deg kun i enhetsregisteret da dette er gratis. Du må kun registreres i foretaksregisteret (gebyrbelagt) om du har flere en 5 ansatte eller driver med varesalg.

Skjemaet samordnet registermelding har gode hjelpetekster underveis, men se gjerne på denne veiledningen fra Brreg.no også.Det er det stortsett samme reglene for alle selskaper, både ANS, NUF og AS.*

Både aksjeselskap, NUF og enkeltpersonsforetak har de samme innsendingsdato uavhengig av selskapsform.

Dette gjelder momsoppgaver, terminoppgaver for lønn, ligningspapirer og årsregnskap. AS må i tillegg levere en aksjonærregisteroppgaver.

Hvile bankkontoer må selskapet opprette?

I tillegg til driftskontoen er det er kun krav om en egen konto til skattetrekket til ansatte. Denne er også ofte stengt for betaling ut til andre kontoer enn kemnerkontorenes kontonummere.