NUF (Norskregistrert Utenlandsk Foretak) er en filial av et utenlandsk selskap, ofte et engelsk aksjeselskap. Et NUF er veldig likt og beskattes på linje med norske aksjeselskap, men trenger ingen aksjekapital.