Fordeler og ulemper - NUF vs Aksjeselskap

Her er en oversikt over de viktigste forskjellene mellom selskapsformene aksjeselskap og NUF:

Se også vår meget oversiktlige sammenligning av selskapsformene. Her får du et raskt overblikk over de viktigste likhetene og forskjellene mellom alle selskapsformene.

Fordeler med aksjeselskap

(Etter ny selskapslov krever hverken AS eller NUF revisor så lenge selskapet omsetter for mindre enn 5 millioner.)

 • Aksjeseslskap er en anerkjent selskapsform
 • Aksjeselskap har enklere for å få kreditter og lån enn NUF
 • Trenger bare å forholde seg til norsk lovverk
 • Gjør prosesser som fusjon, fisjon, kapitalendringer osv mye enklere pga at kompetansen blant norske rådgivere er mye høyere når det gjelder aksjeselskap enn NUF

Fordeler med NUF

 • Billigere i drift enn aksjeselskap. Størsteparten av dette argumentet faller imidlertid bort når mindre aksjeselskap ikke trenger revisor fra 2012
 • Mindre formalitetskrav i forbindelse med oppstart og drift, f. eks ikke krav til aksjonærregisteroppgave og ikke krav til årlige generalforsamlinger
 • NUF må imidlertid forholde seg til engelsk Company Law, men denne er mye mer bedriftsvennlig enn aksjeloven, særlig for små foretak
 • Trenger ikke 30.000 (tidligere 100.000) til aksjekapital. NUF kan stiftes uten aksjekapital
 • Hele overskuddet kan betales ut i utbytte. Aksjeselskap begrenses av Aksjeloven §8-1
 • Utbytte kan betales ut kontinuerlig gjennom året. Aksjeselskap må vente til
  årsregnskapet er avlagt. Les mer om utbetaling av utbytte i aksjeselskap og NUF.
 • Et NUF kan enkelt legges ned. Les om hvordan man avvikler et NUF.

Ulemper med NUF

 • NUF kan ikke uten videre omdannes til aksjeselskap dersom man skulle ombestemme seg senere
 • Det kan være vanskeligere å selge et NUF på et senere tidspunkt da det er en mindre anerkjent selskapsform
 • NUF er avhengig av en forretingsfører som tar seg av lovpålagt rapportering til utenlandske myndigheter. Noen useriøse NUF-tilbydere gjør ikke alt de skal gjøre slik at man risikerer at selskapet slettes.

Ulemper med AS

 • Det er en lengre prossess å legge ned et AS
 • Det er en større prossess å ta ut utbytte av et AS og loven begrenser i større grad hvor mye.

Kommentarer

Jeg startet et NUF i sommer, alt gikk fint med registrering i Brønnøysund og alt. Fikk god hjelp i banken til å åpne bedriftskonto. Men det hele stoppet seg hos leverandøren av materiell jeg trenger for å drive... der var døra stengt for et NUF. Så nå sitter jeg her med et ubrukelig selskap jeg har betalt mange tusen for å få opprettet og registrert... Hva skal jeg gjøre nå? Er det bare å gi opp?

Dette lurer jeg og, sitter i nesten samme sits, registrering å hele pakken gikk bra, banken opprettet bedriftskonto å så hvar det stopp. skulle jeg få kapital til og starte så måtte jeg ta opp ett personligtlån få og så stoppe de pengene in i bedriften. da banken ikke låner ut til NuF så hva gjør jeg? bare å legge ned å starte ett AS istedenfor? å se de pengene det kostet å starte som tapt?

Det er ikke veldig mye enklere å få lån som AS heller. Du må uansett ha noe å låne på. I et nytt firma blir det ofte private midler man stiller som sikkerhet.

Heisann,

Får du med lånet og tapene hittil i NUFet over til ASet vil dette være å foretrekke. Da kan du ta ut igjen lånet som er gitt(så lenge du ikke frasier deg dette helt) skattefritt samt at du får benyttet deg av det oppbygde underskuddet (gir direkte fratrekk i fremtidig overskudd).

Har du ikke noe særlig eiendeler eller inntekt bygd opp i firmaet tror jeg reglene rundt skattefri/ikke skattefri omdannelse til AS vil ha så mye å si. Selv om det framover til være fritt fram for å omdanne NUF til AS skattefritt.

Ser ingen grunn til å bytte navn så lenge du har bygd deg opp et merkenavn. Putter du AS på slutten vet alle at du nå driver som et AS og ikke NUF.

Jeg driver et lite firma, handel, registrert som et Nuf, for 2 år siden. Jeg eier 51% og medeier 49%. Bedriften trenger kapital og min kompanjong ønsker ikke å satse mere og skal trekke seg ut. Vi har avskrevet, i regnskapet, hvert vårt lån til bedriften, 100 tusen. Jeg har skaffet investor som skal kjøpe seg inn med 60 tusen (30 til aksjekapital) og i tillegg låne bedriften 100 tusen. Jeg vil omdanne selskapet fra Nuf til AS i samme tid. Min "kapital" er det jeg har jobbet for bedriften (70% mer enn min nåværende kompanjong). Hvordan skal vi gå frem. Pga mistillit mellom meg og Regnskapsansvarlig skal jeg også skifte regnskapsfører. Jeg ønsker derfor ikke å bruke de som rådgivere i denne prosessen. Jeg har også fått anbefalt å endre navn på Nuf'et og danne AS med vår gamle navn. Navneendring er forøvrig ikke aktuelt da jeg har drevet med "merkebygging i 2 år) Har dette noe å si skattemessig? Nuf'et drives pr i dag med underskudd.

Skriv kommentar

Relaterte begreper

Hva er NUF? NUF (Norskregistrert Utenlandsk Foretak) er en filial av et utenlandsk selskap, ofte et engelsk aksj...

Relaterte artikler

Fordeler og ulemper - Aksjeselskap og NUF vs enkeltpersonforetak Enkeltpersonforetak kan bare velges dersom virksomheten skal ha en eier. Ved flere eiere må man velge aksjeselskap, NUF eller ansvarlig selskap.
Kapitalkrav og kostnader ved etablering av selskap Utgiftene forbundet med å stifte et selkap er todelt. For det første har man minimumskapitalen som må skytes inn, for det andre er det selve stiftelse...
Stiftelse av aksjeselskap - Steg-for-steg Dette er en steg for steg guide for stiftelse av ditt AS.
Nyhet: Gjør om ditt NUF til Aksjeselskap - skattefri omdannelse! Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 at et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) hjemmehørende i Norge skal kunne omdannes skattefritt t...
2. Stifte aksjeselskap - Åpning av Bankkonto Åpning av bankkonto for stiftelse av aksjeselskap
Selskapsform for konsulenter Med konsulent mener vi her en selvstendig næringsdrivende som kun leier ut sin egen arbeidskraft, og som ikke er ansatt i selskapet/selskapene man arb...