Fradrag i NUF og Aksjeselskap

Man får som hovedregel fradrag for alle kostnader som er påløpt for å skaffe skattepliktig inntekt. Mange fradrag er derfor helt åpenbare, mens andre krever mer inngående kunnskap om skattereglene for å oppdage. Vi gir deg her tips til fradrag i aksjeselskap og NUF du kanskje ellers ikke ville tenkt på.

Alle fradragene under gjelder både for aksjeselskap og NUF

Fradrag for yrkeskjøring med privatbil

Aksjeselskap og NUF kan betale ut skattefri kjøregodtgjørelse med kr 3,90 pr km for yrkeskjøring opp til 10.000 km i året (fra 2012, økt fra 9.000 km i 2011). Over 10.000 km gis det fradrag med kr 3,25 pr km. Et vilkår for fradrag er at det skrives kjørebok. Dette er som oftest mye gunstigere enn kjøp av firmabil på grunn av veldig høy fordelsbeskatning dersom firmabilen benyttes privat. Kjøregodtgjørelsen er skattfri for mottaker.

OBS: For reise til og fra kontor eller annet fast arbeidssted (arbeidsreise) gjelder andre regler. Man kan ikke utbetale kjøregodtgjørelse for arbeidsreiser, disse reisene går direkte til fradrag i din private selvangivelse.

Fradrag for pensjonssparing

Det gis fradrag for innskudd til individuell pensjonsavtale. Det årlige innskuddet kan ikke overstige 4% av samlet lønnsinntekt fra selskapet mellom 1 og 12 G (mellom kr 79 216 og kr 950 592 fra 1. mai 2011). Det må imidlertid beregnes arbeidsgiveravgift av innbetalingene.

Les mer om pensjonssparing.

Fradrag for elektronisk kommunikasjon (telefon og internett)

Det gis fradrag for privat mobilabonnement og internett i privat bolig så lenge du har et yrkesmessig behov for abonnementene. Bedriften får fradrag for alle kostnader, mens eier/ansatt må fordelsbeskattes for alle kostnader under kr 1000 og over kr 5000 i året (ett abonnement) eller over kr 7000 i året (to eller flere abonnement). Beløpet det ikke gis fradrag for representerer en skjønnsmessig fastsettelse av privat bruk. Telefon og internettabonnement som man utelukkende har anledning til å benytte i yrkessammenheng gis selvfølgelig fullt fradrag for.

Fradrag for leie av rom i privat bolig

Ved utleie av lokaler i egen bolig til eget aksjeselskap eller NUF vil leien være fradragsberettighet for bedriften og som regel skattefri for utleier. Det er et vilkår at utleien kan anses som reell, det vil si at lokalet må kunne leies ut til en uavhengig tredjepart, og at leien settes til markedsleie. Markedsleie vil si hva lokalet vil kunne leies ut for på markedet som næringslokale. Som regel er det et krav at lokalet har egen inngang og egne sanitærfasiliteter.

Fradrag for hjemmekontor

Dersom man har satt av et rom i privat bolig utelukkende til bruk i virksomheten kan man få et standardfradrag på kr 1500 i året eller fradrag for faktiske kostnader. Faktiske kostnader vil si kostnader som kun refererer seg til hjemmekontoret og ikke gjelder boligdelen av huset. Kostnader som ikke gjelder en spesiell del av eiendommen kan fordeles etter areal. Dette vil for eksempel gjelde forsikring, strøm, fellesutgifter og kommunale avgifter. Som regel vil faktiske kostnader være betydelig høyere enn standardfradraget. Dersom det kreves fradrag for faktiske kostnader må alle kostnadene dokumenteres. Vær imidlertid oppmerksom på at eventuell gevinst ved salg bolig som har vært brukt til næringsvirksomhet vil kunne bli delvis skattepliktig.

Fradrag for tjenestereise

Alle kostnader (reise, mat, overnatting) i forbindelse med tjenestereiser er fradragsberettighet. En stor fordel med å drive aksjeselskap eller NUF dersom du reiser mye i tjenesten er at du kan betale ut skattefri reisegodtgjørelse inntil fastsatte satser. Les mer om reisegodtgjørelse i aksjeselskap og NUF.

Fradrag for enkel representasjon

Det gis fradrag for bevertning av forretningsforbindelser så lenge bevertningen finner sted i arbeidstiden eller i umiddelbar tilknytning, kostnaden per person ikke overstiger kr 360 og det ikke serveres brennevin. All annen representasjon er ikke fradragsberettiget.

Fradrag for forslagspremie

Det kan gis fradrag for gaver med verdi opp til kr 2500 i året pr ansatt for forslag til forbedring av organisasjon eller arbeidsmetoder. Det er ikke et vilkår at forslaget gjennomføres, og kan også gis til arbeidende eier i eget selskap. Gaven kan ikke gis i form av penger, men gavekort er greit. Gaven er ikke skattepliktig for den ansatte.

Fradrag for utdannelse

Dersom man har vært ansatt i bedriften ett år i full stiling (med full lønn) kan bedriften skattefritt (dvs at kostnaden ikke regnes som skattepliktig inntekt for den ansatte) dekke kostnader til utdannelse av varighet inntil to år. Ved ansettelse under ett år kan bedriften kun dekke kurs med varighet under 2 måneder skattefritt.

Fradrag for hjemme-PC

Så lenge den ansatte eller eiere har yrkesmessig behov for det kan bedriften låne ut PC, laptop, iPad etc til de ansatte uten at de ansatte må skatte av dette. Forutsetningen er at utstyret kun er på utlån og forblir bedriftens eiendom.

Kommentarer

har et nystartet as som skal drive med utleie og drift av næringseiendom, i første omgang et sted på landet egnet for kortitdsutleie til studio, gruppe-workshops o.l.
Hvis jeg har private midler jeg har mulighet til å føre inn i as´et til innkjøp ev redskap, teknologi, og andre formål som øker attraktiviteten på stedet, hvordan kan dette gjøres mest fornuftig?

Sider

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Fradrag for selvstendig næringsdrivende Les om smarte fradrag du kan få som selvstendig næringsdrivende, som du kanskje ellers ikke ville tenkt på.
Bil i firma - lønner det seg med firmabil? Det er fullt fradrag for firmabil i AS og NUF, men dersom bilen også benyttes til privatkjøring vil det medføre fordelsbeskatning for bruker. Fordelen...
Fradrag i NUF og Aksjeselskap Man får som hovedregel fradrag for alle kostnader som er påløpt for å skaffe skattepliktig inntekt. Mange fradrag er derfor helt åpenbare, mens andre...
Firmabil i enkeltmannsforetak (Yrkesbil) OBS, firmabil i enkeltmannsforetak kalles av staten "Yrkesbil".
Husk pensjonssparing med skattefradrag for selvstendig næringsdrivende innen 31.mars Dersom du er selvstendig næringsdrivende er det både viktig og meget fordelaktig å tegne egen pensjonssparing.
Fradrag for lønnsmottakere - betal mindre skatt Les om alle fradragene du kan få i lønnsinntekten for å betale minst mulig skatt.