Fradrag i NUF og Aksjeselskap

Man får som hovedregel fradrag for alle kostnader som er påløpt for å skaffe skattepliktig inntekt. Mange fradrag er derfor helt åpenbare, mens andre krever mer inngående kunnskap om skattereglene for å oppdage. Vi gir deg her tips til fradrag i aksjeselskap og NUF du kanskje ellers ikke ville tenkt på.

Alle fradragene under gjelder både for aksjeselskap og NUF

Fradrag for yrkeskjøring med privatbil

Aksjeselskap og NUF kan betale ut skattefri kjøregodtgjørelse med kr 3,90 pr km for yrkeskjøring opp til 10.000 km i året (fra 2012, økt fra 9.000 km i 2011). Over 10.000 km gis det fradrag med kr 3,25 pr km. Et vilkår for fradrag er at det skrives kjørebok. Dette er som oftest mye gunstigere enn kjøp av firmabil på grunn av veldig høy fordelsbeskatning dersom firmabilen benyttes privat. Kjøregodtgjørelsen er skattfri for mottaker.

OBS: For reise til og fra kontor eller annet fast arbeidssted (arbeidsreise) gjelder andre regler. Man kan ikke utbetale kjøregodtgjørelse for arbeidsreiser, disse reisene går direkte til fradrag i din private selvangivelse.

Fradrag for pensjonssparing

Det gis fradrag for innskudd til individuell pensjonsavtale. Det årlige innskuddet kan ikke overstige 4% av samlet lønnsinntekt fra selskapet mellom 1 og 12 G (mellom kr 79 216 og kr 950 592 fra 1. mai 2011). Det må imidlertid beregnes arbeidsgiveravgift av innbetalingene.

Les mer om pensjonssparing.

Fradrag for elektronisk kommunikasjon (telefon og internett)

Det gis fradrag for privat mobilabonnement og internett i privat bolig så lenge du har et yrkesmessig behov for abonnementene. Bedriften får fradrag for alle kostnader, mens eier/ansatt må fordelsbeskattes for alle kostnader under kr 1000 og over kr 5000 i året (ett abonnement) eller over kr 7000 i året (to eller flere abonnement). Beløpet det ikke gis fradrag for representerer en skjønnsmessig fastsettelse av privat bruk. Telefon og internettabonnement som man utelukkende har anledning til å benytte i yrkessammenheng gis selvfølgelig fullt fradrag for.

Fradrag for leie av rom i privat bolig

Ved utleie av lokaler i egen bolig til eget aksjeselskap eller NUF vil leien være fradragsberettighet for bedriften og som regel skattefri for utleier. Det er et vilkår at utleien kan anses som reell, det vil si at lokalet må kunne leies ut til en uavhengig tredjepart, og at leien settes til markedsleie. Markedsleie vil si hva lokalet vil kunne leies ut for på markedet som næringslokale. Som regel er det et krav at lokalet har egen inngang og egne sanitærfasiliteter.

Fradrag for hjemmekontor

Dersom man har satt av et rom i privat bolig utelukkende til bruk i virksomheten kan man få et standardfradrag på kr 1500 i året eller fradrag for faktiske kostnader. Faktiske kostnader vil si kostnader som kun refererer seg til hjemmekontoret og ikke gjelder boligdelen av huset. Kostnader som ikke gjelder en spesiell del av eiendommen kan fordeles etter areal. Dette vil for eksempel gjelde forsikring, strøm, fellesutgifter og kommunale avgifter. Som regel vil faktiske kostnader være betydelig høyere enn standardfradraget. Dersom det kreves fradrag for faktiske kostnader må alle kostnadene dokumenteres. Vær imidlertid oppmerksom på at eventuell gevinst ved salg bolig som har vært brukt til næringsvirksomhet vil kunne bli delvis skattepliktig.

Fradrag for tjenestereise

Alle kostnader (reise, mat, overnatting) i forbindelse med tjenestereiser er fradragsberettighet. En stor fordel med å drive aksjeselskap eller NUF dersom du reiser mye i tjenesten er at du kan betale ut skattefri reisegodtgjørelse inntil fastsatte satser. Les mer om reisegodtgjørelse i aksjeselskap og NUF.

Fradrag for enkel representasjon

Det gis fradrag for bevertning av forretningsforbindelser så lenge bevertningen finner sted i arbeidstiden eller i umiddelbar tilknytning, kostnaden per person ikke overstiger kr 360 og det ikke serveres brennevin. All annen representasjon er ikke fradragsberettiget.

Fradrag for forslagspremie

Det kan gis fradrag for gaver med verdi opp til kr 2500 i året pr ansatt for forslag til forbedring av organisasjon eller arbeidsmetoder. Det er ikke et vilkår at forslaget gjennomføres, og kan også gis til arbeidende eier i eget selskap. Gaven kan ikke gis i form av penger, men gavekort er greit. Gaven er ikke skattepliktig for den ansatte.

Fradrag for utdannelse

Dersom man har vært ansatt i bedriften ett år i full stiling (med full lønn) kan bedriften skattefritt (dvs at kostnaden ikke regnes som skattepliktig inntekt for den ansatte) dekke kostnader til utdannelse av varighet inntil to år. Ved ansettelse under ett år kan bedriften kun dekke kurs med varighet under 2 måneder skattefritt.

Fradrag for hjemme-PC

Så lenge den ansatte eller eiere har yrkesmessig behov for det kan bedriften låne ut PC, laptop, iPad etc til de ansatte uten at de ansatte må skatte av dette. Forutsetningen er at utstyret kun er på utlån og forblir bedriftens eiendom.

Kommentarer

Det finnes gode offentlige ordninger på arbeidsledige som ønsker å starte egen bedrift. Du kan motta dagpegner i opp til 6 måneder etter at man starter med planlegging/oppstart.

Ser mer om dette her: Jeg mottar dagpenger og ønsker å starte egen bedrift

Du kan muligens motta dagpenger i opp til 9 måneder (utviklingsfase+oppstartsfase).

Vil ikke anbefale å starte i et annets navn

Hei
Er spruldende eller vin servert under vernissage / boklanseringer fradragsberettiget for et aksjeselskap?

Ja, det er jeg nokså sikker på. Mener tilsetninger som dette, som er direkte salgs/markedsrettede i forbindelse med lanseringer og lignende fradragsberettiget i sin helhet.

Anbefaler deg alikevel å sjekke med sticos/infotjenester eller din regnskaspfører/revisor.

Hvor skal jeg kontere gebyret jeg må betale til Brønnøysundregistrene ved oppstart av aksjeselskap?

Trenger ikke å føre dette på noen spesiell måte. Før det som en annen kostnad (6xxx).

Det er et alternativ hvor man har laget en "overkurs" ved stiftelse, men da vet man også hvordan man fører gebyret.

Har du ikke brukt overkurs, ikke grav videre i hva det er. Det er ikke noe nyttig/viktig/interessant...

Hei.
Mitt lille NUF fikk tilbake skatt for 2011. Hvor skal det plasseres i regnskapet? Er det inntekt?
Det har også en liten gjeld til eier: kr 4000 og har 50.000 i egenkapital og bankinnskudd. Er da "sum egenkapital og gjeld kr 46.000?

På forhånd takk.

Hei. Vi vil gjerne markere et jubileum for mitt lille NUF. Hva er reglene for fradrag?

Dersom det kun er deg selv som er ansatt i NUFet vil du dessverre ikke kunne få fradrag for slike kostnader. For å kunne fradragsføre velferdstiltak som firmaturer, firmafester og lignende er det et krav om at selskapet har minst en eller flere ansatte, utenom eier eller nær familie av eier, som utgjør minst en full stilling til sammen. I tillegg er det krav om at kostnadene er rimelige i forhold til hva som er vanlig i andre bedrifter. Dersom det er snakk om en reise kan det maksimalt være to overnattinger. Reglene er laget slik for å unngå at man fradragsfører "familiefester" og feriereiser.

Jeg driver et lite firma, handel, registrert som et Nuf, for 2 år siden. Jeg eier 51% og medeier 49%. Bedriften trenger kapital og min kompanjong ønsker ikke å satse mere og skal trekke seg ut. Vi har avskrevet, i regnskapet, hvert vårt lån til bedriften, 100 tusen. Jeg har skaffet investor som skal kjøpe seg inn med 60 tusen (30 til aksjekapital) og i tillegg låne bedriften 100 tusen. Jeg vil omdanne selskapet fra Nuf til AS i samme tid. Min "kapital" er det jeg har jobbet for bedriften (70% mer enn min nåværende kompanjong). Hvordan skal vi gå frem. Pga mistillit mellom meg og Regnskapsansvarlig skal jeg også skifte regnskapsfører. Jeg ønsker derfor ikke å bruke de som rådgivere i denne prosessen. Jeg har også fått anbefalt å endre navn på Nuf'et og danne AS med vår gamle navn. Navneendring er forøvrig ikke aktuelt i AS (jeg har drevet med "merkebygging i 2 år) Har dette noe å si skattemessig? Nuf'et drives pr i dag med underskudd.

Det mest praktiske og billigste på kort sikt er et privat lån inn til selskapet.

Eksempel på låneavtale finner du her

Da kan du tilbakebetale lånet når du ønsker. Går du imidlertid konkurs og taper pengene får du ikke fradrag på din private skatt på dette.

Les alt om dette på artikkelen Låne til eget AS

Sider

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Fradrag for selvstendig næringsdrivende Les om smarte fradrag du kan få som selvstendig næringsdrivende, som du kanskje ellers ikke ville tenkt på.
Bil i firma - lønner det seg med firmabil? Det er fullt fradrag for firmabil i AS og NUF, men dersom bilen også benyttes til privatkjøring vil det medføre fordelsbeskatning for bruker. Fordelen...
Fradrag i NUF og Aksjeselskap Man får som hovedregel fradrag for alle kostnader som er påløpt for å skaffe skattepliktig inntekt. Mange fradrag er derfor helt åpenbare, mens andre...
Firmabil i enkeltmannsforetak (Yrkesbil) OBS, firmabil i enkeltmannsforetak kalles av staten "Yrkesbil".
Husk pensjonssparing med skattefradrag for selvstendig næringsdrivende innen 31.mars Dersom du er selvstendig næringsdrivende er det både viktig og meget fordelaktig å tegne egen pensjonssparing.
Fradrag for lønnsmottakere - betal mindre skatt Les om alle fradragene du kan få i lønnsinntekten for å betale minst mulig skatt.