Høyere skatt på eiendomsinvesteringer og utleieboliger

Investeringer i bolig og næringseiendom har lenge vært meget fordelaktig fra et skattemessig synspunkt. Fra neste år blir dette litt mindre fordelaktig i form av at ligningsverdien på næringseiendom og sekundærboliger økes fra 40% til 50%.

Med formuesskatten uendret på 1,1% vil dette medføre ca kr 11.000 mer i skatt for en eiendomsinvestor med eiendommer til en verdi av 10 millioner kroner, forutsatt at denne investoren allerede er i en slik posisjon at han betaler formuesskatt.

Regnestykket er som følger:
Nåværende ligningsverdi: 10.000.000 * 0,4 = 4.000.000
Ligningsverdi 2013: 10.000.000 * 0,5 = 5.000.000
Økt ligningsverdi: 5.000.000 - 4.000.000 = 1.000.000
Økt formuesskatt (1,1%): 1.000.000 * 0,011 = 11.000

Det er imidlertid langt fra alle eiendomsinvestorer som blir rammet av denne økningen. Veldig mange eiendomsinvestorer lånefinansierer investeringen. Lån har som kjent en ligningsverdi 100%, du trenger derfor kun lån på 50% av verdien av eiendommene for å slippe å betale formuesskatt av investeringene (forutsatt at du ikke har andre eiendeler inkludert boligen du bor i som overstiger kr 870.000 i ligningsverdi)

Spar skatt: Har du organisert eiendomsinvesteringene dine optimalt?

Skjemareferanse: 

Kommentarer

Vi er 3 søsken som eiger eit fiskebåtrederi. Salgsverdi pr i dag er ca 110 mill, lån på ca 45 mill og ein omsetning på ca 21 mill pr år. Pr i dag har vi berre eit AS. Inni dette AS-et ligg der og eit næringsbygg på ca 1200 m2 og ein hjelpebåt verdi ca 1,5 mill. Vi er ingen økonomer men har ønske om å lære for å drifte best mulig. Har difor nokre spørsmål:

1. Bør vi få egne holdingsselskap for å kunne ta skattefritt utbytte for eventuelt å reinvistere i andre ting? Tenker då på eigedom/båt for renovering og salg/utleige.
2. Bør eigedomen stå i eige selskap og bli leigd av rederiet? Tenker da på føringer av kostnader, bokføring av verdier...
3. Kan det være eit driftselskap som leiger inn båt, mannskap og leiger eigedom, redskaper?

Målet vårt er at vi skal kunne sitte igjen med mest mulig etter skatt, men er det kun hvis vi skal reinvistere frå holdingselskapet og generere meir inntekter at det svarer seg å ha dette. For om det er snakk om utbytte i form av penger i lomma, så svarer det seg kanskje ikkje?

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Sparer jeg skatt ved å investere i boliger via et aksjeselskap eller NUF? Nei.* *Ikke så lenge du har færre enn 5 leiligheter eller mindre enn 500 kvm næringslokaler har Skatteetaten uttalt at dette ikke regnes som såkalt næ...
Nyhet: Gjør om ditt NUF til Aksjeselskap - skattefri omdannelse! Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 at et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) hjemmehørende i Norge skal kunne omdannes skattefritt t...
Statsbudsjettet 2013 - Tilskudd til nystartede bedrifter Statusbudsjettet 2013 - Etablerertilskudd Den klareste endringer i statsbudsjettet 2013 er at etablerertilskuddene skal være enklere å få, og potten f...
Statsbudsjettet 2013 - konsekvenser for din bedrift Statsbudsjettet for 2013 som ble lagt fram i dag inneholder minimalt med endringer for bedriftseiere. De største nyhetene er at NUF nå skal kunne omd...
Høyere skatt på eiendomsinvesteringer og utleieboliger Investeringer i bolig og næringseiendom har lenge vært meget fordelaktig fra et skattemessig synspunkt. Fra neste år blir dette litt mindre fordelakti...