Relaterte Artikler

Relaterte artikler

Skatt og avgiftssatser 2011 og 2012 Tabellen under viser skattesatsene som gjelder for 2011 samt satser for 2012 i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett. Vi har valgt ut de...
Nyhet: Gjør om ditt NUF til Aksjeselskap - skattefri omdannelse! Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 at et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) hjemmehørende i Norge skal kunne omdannes skattefritt t...
Statsbudsjettet 2013 - Tilskudd til nystartede bedrifter Statusbudsjettet 2013 - Etablerertilskudd Den klareste endringer i statsbudsjettet 2013 er at etablerertilskuddene skal være enklere å få, og potten f...
Statsbudsjettet 2012 - konsekvenser for småbedrifter Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 inneholder noen endringer som berører små og mellomstore selskaper. De viktigste foreslåtte endringene...
Statsbudsjettet 2013 - konsekvenser for din bedrift Statsbudsjettet for 2013 som ble lagt fram i dag inneholder minimalt med endringer for bedriftseiere. De største nyhetene er at NUF nå skal kunne omd...
Høyere skatt på eiendomsinvesteringer og utleieboliger Investeringer i bolig og næringseiendom har lenge vært meget fordelaktig fra et skattemessig synspunkt. Fra neste år blir dette litt mindre fordelakti...