Lovdata.no

En samling av Norges lover på nett.

På SMBinfo.no referer vi i hovedsak i til disse lovene:

Lovdata - Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven):

Denne loven omhandler merverdiavgift(ofte omtalt som mva eller moms). Denne loven må stortsett all bedrifter forholde seg til uansett selskapsform. Det blir mest aktuelt for de fleste i det selskapet lager en faktura som gjør at omestningen går over 50 000,- kroner.

Lovdata - Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven):

Alle beskattninger av selskaper og privatpersoner omhandles av Skatteloven. Her er det blant annet bestemt at noen selskaper skatter som selskap(eks AS, NUF), mens ved andre selskapsformer er det eieren(e) som skatter av overskuddet(ENK, ANS, DA).

Skatteloven er viktig for hvilke fradrag man får og ikke får og er emnet vårt Skatt og fradrag er i all hovedsak basert på reglene fra Skatteloven.

Skatteloven er laget slik at det skal være så liten som mulig forskjell på hvor mye skatt du betaler uavhengig av hvilken selskapsform du velger. Ser du derimot i artikkelene er det forskjeller som kan være avgjørende for spesielle former og størrelser av selskap.

Lovdata - Lov om bokføring (bokføringsloven):

Regnskapsloven er viktig for alle som jobbber med regnskapet til bedrifter og setter føringer for hvordan man skal føre regnskapet for og få en tilstrekkelig oversikt over alle økonomiske bevegelser i firmaet.

Bokføringsloven er er også viktig for at man skal kunne sammenligne firmaer seg i mellom for verdisetting ved kjøp/salg av aksjer eller hele selskaper.

Lovdata - Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven).

Regnskapsloven angir hvordan årsregnskapet skal presenteres. Dette er viktig for at man skal kunne presentere en oversikt over selskaps økonomiske tilstand og utvikling. Dette både for kjøpere, staten og eiere.

Det er bokføringsloven som legger til rette for at regnskapet kan presenteres på samme måte for alle selskaper.

Lovdata - Lov om ligningsforvaltning (ligningsloven).

Ligningsloven omhandler blant annet hvordan selskapet skattelegges(lignes) ut fra selvangivelsen. Frister, endring av forksuddskatt med mer omhandles også av ligningsloven.