Skatt og avgiftssatser 2011 og 2012

Tabellen under viser skattesatsene som gjelder for 2011 samt satser for 2012 i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett. Vi har valgt ut de satsene som er mest relevante for innehavere av små og mellomstore bedrifter.

Les mer om de viktigste endringene i forslaget til statsbudsjett for 2012 som angår mindre aksjeselskap, NUF og enkeltmannsforetak.

Skatt på alminnelig inntekt (utbytte, lønn, selskapsskatt, næring mv) 2011 2012
Personer 28 % 28 %
Bedrifter 28 % 28 %
     
Toppskatt (lønn og næringsinntekt) 2011 2012
Trinn 1 9% fra kr 471 200 9% fra kr 490 000
Trinn 2 12% fra kr 765 800 12% fra kr 796 400
     
Trygdeavgift 2011 2012
Lønnsinntekt 7,8% 7,8%
Næringsinntekt 11 % 11 %
     
Maksimale marginale skattesatser 2011 2012
Lønnsinntekt fra AS og NUF inkl arb. giver avg. 54,3% over kr 765 800 54,3% over kr 796 400
Næringsinntekt fra enkeltmannsforetak 51% over kr 765 800 51% over kr 796 400
Utbytte fra AS og NUF (selskap + utbytteskatt) 48,16% fra kr 1 48,16% fra kr 1
     
Skattefri kjøregodtgjørelse 2011 2012
Pr km tom 10 000 km kr 3,65 (tom 9 000 km) kr 3,90
Pr km over 10 000 km kr 3,00 (over 9 000 km) kr 3,25
     
Merverdiavgift 2011 2012
Standard sats 25 % 25 %
Middels sats (matmoms) 14 % 15 %
Lav sats (persontransport, hotell mv) 8 % 8 %
     
Formuesskatt (privatpersoner) 2011 2012
Prosentsats over gitt beløp 1,1% fra kr 700 000 1,1% fra kr 750 000
     
Arbeidsgiveravgift (lønnsinntekt - se soneinndeling 2011) 2011 2012
Sone I 14,1% 14,1%
Sone II 10,6% 10,6%
Sone III 6,4% 6,4%
Sone IV 5,1% 5,1%
Sone IVa 7,9% 7,9%
Sone V 0 % 0 %

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Skatt og avgiftssatser 2011 og 2012 Tabellen under viser skattesatsene som gjelder for 2011 samt satser for 2012 i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett. Vi har valgt ut de...
Er selskapet momspliktig? De fleste er momspliktig etter å ha passert en omsetning på kr 50 000,- i løpet av en periode på 12 måneder. Dette følger av hovedregelen i Merverdiav...
Selskapet selger kun tjenester/varer til utlandet, er vi momspliktig? Her må det skilles mellom 1) om selskapet er momspliktig, og 2) om det skal beregnes merverdiavgift på salget. Hvorvidt selskapet er momspliktig kom...
Hva er de forskjellige momssatsene og hvor store er de? Hovedregelen i Merverdiavgiftsloven §3-1 er at all omsetning av varer og tjenester er merverdiavgiftspliktig. Det finnes imidlertid en del unntak fra...
Forenklet selvangivelse for enkeltpersonsforetak Forenklet selvangivelse går ut på at man ikke sender inn næringsoppgave 1 som er et sammendrag av regnskapet til enkeltpersonsforetaket. Har enkeltper...
Registrere deg i moms-/mvaregisteret? Dette kan gjøres via det elektroniske skjemaet "Samordnet registermelding" på Altinn.no. Ha klar en formening om hvor mye salg du regner med å ha frem...