Statsbudsjettet 2012 - konsekvenser for småbedrifter

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 inneholder noen endringer som berører små og mellomstore selskaper.

Se også oversikt over skattesatser 2012 sammenlignet med 2011.

De viktigste foreslåtte endringene i statsbudsjettet er:

 • Ikke fradrag for tap på fordring mellom konsernselskaper
  Dette rammer først og fremst gründere som har innrettet seg med holdingselskaper og hvor holdingselskapet har lånt penger til datterselskap. Dersom lånetaker går konkurs eller på annen måte ikke kan tilbakebetale lånet vil lånegiver ikke lenger ha fradragsrett for tapet. Det foreslås at regelen får virkning fra 6. oktober 2011 slik at tilpasninger for allerede pådratte tap ikke vil være mulig.

  Årsaken til endringen er å unngå skattemessige tilpasninger i forhold til at tapt aksjekapital i datterselskaper ikke er fradragsberettiget (og gevinster ikke skattepliktige) i henhold til fritaksmetoden.

 • Fjerning av lønnsfradrag for enkeltmannsforetak
  Lønnsfradraget er et ekstra fradrag på 15% av samlede lønnskostnader som gis til innehavere av enkeltmannsforetak med ansatte. Dette foreslås fjernet fra 2012 for å likestille enkeltmannsforetak med aksjeselskap og NUF.
 • Økt matmoms til 15%
  Merverdiavgift på salg av mat i butikk eller take-away foreslås økt fra 14% til 15%.

 • Endringer i treprosentregelen i fritaksmetoden
  Treprosentregelen vil si at tre prosent av aksjeinntekter som omfattes av fritaksmetoden er skattepliktige, hvilket gir en effektiv skattesats på 0,84%. Det foreslås at treprosentregelen fra 2012 kun skal omfatte utbytte. Gevinster ved salg vil dermed bli helt skattefrie. Det foreslås også at treprosentregelen heller ikke skal gjelde utbytte innen konsern.

 • Elektronisk levering av omsetningsoppgave for merverdiavgift
  Omsetningsoppgaven kan i dag leveres både elektronisk eller på papir. Det foreslås at bedrifter fra 2012 må levere oppgaven elektronisk. Manglende elektronisk innlevering kan medføre forhøyet merverdiavgift med 3% av avgiftsbeløpet, men minimum kr 250 og maksimum kr 5000.

 • Skattefri kjøregodtgjørelse
  Både beløps og kilometergrensene for skattefri kjøregodtgjørelse foreslås økt i 2012. Høy sats økes fra kr 3,65 til kr 3,90 pr km og gjelder for inntil 10.000 km i året mot 9.000 km i dag. Lav sats økes fra kr 3 til kr 3,25 pr km og gjelder for kjøring over 10.000 km i året.

Les mer om statsbusjettet på Regjeringen.no

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Statsbudsjettet 2012 - konsekvenser for småbedrifter Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 inneholder noen endringer som berører små og mellomstore selskaper. De viktigste foreslåtte endringene...
Statsbudsjettet 2013 - konsekvenser for din bedrift Statsbudsjettet for 2013 som ble lagt fram i dag inneholder minimalt med endringer for bedriftseiere. De største nyhetene er at NUF nå skal kunne omd...