Skatteetaten - Tlf 800 80 000

Skatteetaten er statens høyre hånd når det kommer til skatt, moms og andre avgifter.

På nettsidene deres kan nyttig info som guider til selvangivelse, til næringsoppgave og lignende finnes.

Du finner også papirutgaver av de forskjellige skjemaene bedriften må benytte for innrapportering til skatteetaten, samt link videre til den elektroniske versjonen som ligger på Altinn.no.

Kontakt ditt kontor:
Skatt øst: skattost@skatteetaten.no
Skatt vest: skattvest@skatteetaten.no
Skatt sør: skattsor@skatteetaten.no
Skatt Midt-Norge: skattmidt@skatteetaten.no
Skatt nord: skattnord@skatteetaten.no

Du kan også lete opp konto for innbetaling av arbeidsgiveravgift, forskuddskatt for dine ansatte og forhåndsskatt for bedriften. Du kan også generere KIDnr for innbetaling til skatteetaten.