Brønnøysundregisteret - 75 00 75 00

Brønnøysundregisteret kan nås på 75 00 75 00 eller brreg.no

Brønnøysundregisteret er myndighetenes side for registreringer som omhandler privatpersoner og bedrifter.

For bedrifter er dette selskaps-/foretaksregistrering (enhetsregisteret, frivillighetsregisteret,foreteaksregisteret), momsregistering (foretaksregsiteret), gjennomgang og publisering av årsregnskap.

Ønsker du å gjøre registreringer hos Brønnøysundregsiteret?

Registreringer og endringer hos brønnøysundregisteret gjøres gjennom nettportalen altinn.no.

Søke opp firma i Brønnøysundregisteret?

brreg.no kan du søke opp firmaer på organisasjonsnummer og eksempelvis sjekke siste års regnskapstall, om de er under konkursbehandling eller selskapet som krever deg for moms er momsregistrert.

Hvorfor heter det Brønnøysundregisteret

Brønnøysundregisteret ligger i Brønnøysund by. Navnet Brønnøysund kommer av øya Brønnøy, uttalt [brønn'øye] og [bryŋŋ'øya]. Navneformen Brunney er nedtegnet 1334, av gammelnorsk brunnr som betyr «oppkomme», «kilde». Navnet sikter til at sjøfarende kunne finne drikkevann på disse øyene. Det var altså opprinnelig navn på øya, hvor gården og kirkestedet Brønnøy senere ble lagt.