Altinn.no

Om Altinn.no:

Her kan du elektronisk motta og sende det som tidligere måtte gjøres via brevpost. Altinn brukes gjerne til kommunikasjon mellom ditt firma og det offentlige når det kommer til stiftelse av selskaper, terminering av selskaper, innlevering av momsoppgaver, ligning, årsregnskap og mottakelse av skatteoppgjør.

Du kan også søke om endring av forhåndsskatten, av adresse, regnskapsfører og endringer i styret.

Se på skjemaene under eller klikk deg videre til Altinn.no