Eksempel på låneavtale fra aksjonær

Eksempel på låneavtale mellom aksjonær (lånegiver) og aksjeselskap (lånetaker)

Dette skjemaet gir deg et eksempel på hvordan en låneavtale kan utformes mellom en aksjonær (lånegiver) i et aksjeselskap og aksjeselskapet (lånetaker).

Forveksles ikke med "aksjonærlån" som gjelder når aksjonær tar penger ut fra aksjeselskapet uten å ta ut utlegg, lønn eller utbytte.

Last ned: