SEPA betalinger - vitkig å vite

SEPA betalinger

Alle selskap med flere enn 10 ansatte eller med omsetning over 2 millioner euro er pålagt å sende euro-betalinger i det nye formatet fra og med 31.10.2016. Betaler du via nettbank skal alt være i skjønneste orden og følge SEPA reglementet, dette da bankene er pålagt å ha dette på plass i deres nettbankløsninger pr 31.10.2016.

SEPA betalinger via økonomisystem/ERP

Betaler du via et system, så må systemet sende fra seg en fil som følger denne standarden for at ditt firma skal følge SEPA reglementet.

Er det noen grunn til å IKKE følge SEPA-reglementet?

Nei. Så lenge økonomisystemt ditt støtter det, vil det være like enkelt og billig å gå over på den nye standarden. Rutinene for betaling vil være nøyaktig de samme, eller enklere.

Det er også mindre gebyrer både for sender og mottaker på betalinger som følger SEPA-reglementet.

Støtter ikke systemet ditt SEPA(ISO 20022)?

Du kan fremdeles sende inn alle innenlandsbetalinger og utenlandsbetalinger på den gamle måten. Men utenlandsbetalingene er da i praksis utenfor finansloven. Bankene vil godta dette selv om du er utenfor finansloven.

Alternativt kan du sende alle betalinger som er i norske kroner på den gamle måten og registrere betalinger i euro via nettbanken.

Hva skjer om jeg ikke følger SEPA-reglementet?

Mest sannsynlig ingen ting. Det er en stor jobb å kontrollere dette og det ligger hos flere parter, og siden ikke er pålagt SEPA(iso 20022). Det er heller ingen umiddelbare fordeler for staten eller andre at man følger denne loven.

Veldig mange vil heller ikke følge loven pr 31.10.2016, da mange vil trenge lengre tid på å tilpasse seg slik det ofte er med denne type standarder, spesielt slike som denne som ikke har noen knyttning mot skatt eller rapportering, men kun en effektivisering av betalinger innad i EU.

Vær også obs på at gebyrene er noe høyere for betalinger som ikke følger SEPA-formatet.

Hvorfor er SEPA-betalinger påkrevd?

Dette er et direktiv fra EU som skal gjøre at utveksling av betalinger mellom land skal gå kjappere og på sikt rimeligere, samt at det skal være mere informasjonsflyt mellom betaler og mottaker. Får at man skal realisere gevinsten av en standard er det viktig at den blir tatt i bruk, og derfor EU-direktivet som pålegger visse bedrifter å sende SEPA-betalinger.

Alle må altså ikke følge SEPA-reglementet(ISO 20022)

Er du pålagt å følge det, vil alikevel mest sannsynlig ikke få noen konsekvenser om du ikke følger det. Dette da man ikke forventer at alle kommer over med en gang samt at kontrollen av dette er vanskelig.

Hvor kan jeg finne mere informasjon om SEPA-betalinger(ISO 20022)?

* Finansloven - SEPA-betalinger
*Skandiabanken - SEPA-betalinger
* DNB - SEPA-betalinger:
* Handelsbanken - SEPA-betalinger)
* Nordea - SEPA-betalinger>
* DanskeBank - SEPA-betalinger
* Gjensidige - SEPA-betalinger

Skriv kommentar

Relaterte artikler