Arbeidstilsynet

Hvem er arbeidstilsynet?

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeidsdepartementet.

Hva gjør arbeidstilsynet?

Arbeidstilsynets oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Les mer om hva arbeidstilsynet gjør og hvordan de er organisert her

Relaterte begreper

Hva er HMS? HMS er en forkortelse for Helse, miljø og sikkerhet og en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, m...

Relaterte artikler

Arbeidstilsynet Hvem er arbeidstilsynet? Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeidsdepartementet.
Arbeidsmiljøguide - fra arbeidstilsynet Arbeidstilsynet har gitt ut sin egen guide om arbeidsmiljø