Statsbudsjettet 2013 - Tilskudd til nystartede bedrifter

Statusbudsjettet 2013 - Etablerertilskudd

Den klareste endringer i statsbudsjettet 2013 er at etablerertilskuddene skal være enklere å få, og potten for tilskudd til etablerere skal deles på flere søkere enn i dag.

Søk etablerertilskudd

Er etablerertilskudd noe nytt i statusbudsjettet 2013?

Nei, det har eksistert hele tiden men reglene for søknad om etablerertilskudd skal bli klarere samt at flere skal få tildelt tilskuddet.

Tanken er at man skal gi flere hjelp i statgropa mens man da vil måtte forvente mindre tilskudd senere i driften.

Kilde: Statsbudsjettet 2013 - Etablerertilskudd til flere gründere

Relaterte artikler

Nyhet: Gjør om ditt NUF til Aksjeselskap - skattefri omdannelse! Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 at et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) hjemmehørende i Norge skal kunne omdannes skattefritt t...
Statsbudsjettet 2013 - Tilskudd til nystartede bedrifter Statusbudsjettet 2013 - Etablerertilskudd Den klareste endringer i statsbudsjettet 2013 er at etablerertilskuddene skal være enklere å få, og potten f...
Statsbudsjettet 2013 - konsekvenser for din bedrift Statsbudsjettet for 2013 som ble lagt fram i dag inneholder minimalt med endringer for bedriftseiere. De største nyhetene er at NUF nå skal kunne omd...
Høyere skatt på eiendomsinvesteringer og utleieboliger Investeringer i bolig og næringseiendom har lenge vært meget fordelaktig fra et skattemessig synspunkt. Fra neste år blir dette litt mindre fordelakti...
Fordeler og ulemper - Aksjeselskap og NUF vs ansvarlig selskap Ansvarlig selskap kan bare velges dersom virksomheten skal ha to eller flere eiere.
Yahoo velger fokus på produkt før profitt Ny sjef i Yahoo velger fokus på produkt fremfor profitt Marissa Mayer har tatt over roret som leder for den gamle internettgiganten Yahoo. Det største...