Nyhet: Gjør om ditt NUF til Aksjeselskap - skattefri omdannelse!

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 at et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) hjemmehørende i Norge skal kunne omdannes skattefritt til et norsk Aksjeselskap på lik linje med enkeltpersonforetak som lenge har hatt denne muligheten.

Dette er en meget god nyhet til alle innehavere av NUF som av en eller annen grunn har ønsket å skifte selskapsform. Spesielt etter at revisorplikten for norske aksjeselskap ble fjernet, samt at minimum aksjekapital ble satt ned til kr 30.000 er det ikke lenger noen overveiende grunner til å drive NUF.

Tidligere har en skattefri overgang fra NUF til aksjeselskap kun vært mulig gjennom en komplisert og dyr fusjonsprosess. Fordelene med en skattefri omdanning sammenlignet med å nedlegge NUFet og starte et nytt aksjeselskap som overtar driften er at alle skattemessige posisjoner vil videreføres, inkludert framførbart underskudd, og man slipper eventuell gevinstbeskatning.

Det er en forutsetning at det nye aksjeselskapet har samme eierstruktur og virksomhet som NUFet.

Det foreslås at endringen trer i kraft etter at nødvendig forkriftsregulering er vedtatt.

Skjemareferanse: 

Kommentarer

Gjelder det fremdeles med en skattefri ordning på overføring fra NUF til AS

Ja, det mener jeg. Du bør uansett ha hjelp fra regnskapsfører/revisor så hør gjerne med dem.

Ofte kan det enkleste være å legge ned NUF og starte AS, for så å fakturere evt eiendeler fra NUFet til ASet.

Hvis det kommer mangelskrav mot nuf, etter at nuf er omdannet til aS, er da as rette adressat for kravet? Sånn juridisk? Moralsk ja kanskje, men det er jo nytt orgnr osv. Noen som vet 100%sikkert?

Vet ikke, men tviler veldig sterkt på at loven er lagt opp slik at man fritar seg for alle forpliktelser til NUF'et ved en omdanning. En omdanning fra et NUF til AS er ofte gjort ved direkte nedleggelse av NUFet og et salg av eiendeler til AS'et. I så tilfelle vil jeg tro at AS'et ikke har noe med eventuelle mangelkrav mot NUF'et.

Men gjør man som i artikkelen her, regner jeg med at ASet står ansvarlig for NUFet tidligere handlinger/produkter osv.

Ser at Firmahjelp tar 20 000 for å gjøre denne jobben. Vet dere om noen som kan gi konsultasjon om hva som må gjøres for så å gjøre jobben sjøl? Eller noen som har en "oppskrift"?

Jeg har brukt Verdun Group helt frqa starten og er superfornøyd med deres service. Dehar virkelig vært fantastiske. Jeg ønsker at de sdkal ta jobben med å omgjør mitt NUF til AS, og samtidig foreta en navneendring på firmaet. Prisen de har gitt meg er: kr. 3500 (eks mva) for stiftelse av AS pluss kr. 1200 per time (eks mva) for avviklingen av NUF’et.

timessats høres skummelt ut. Hvem som helst kan avvikle det, sjekk pris hos firmahjelp eller andre som utfører samme tjenester.

Vær påpasseling med at avviklingen av NUFet faktisk blir fullført.

Heisann Einar. Firmahjelp er en av de mere seriøse NUF-tilbyderne. Tror de kan det nokså godt. De tjener nok gode penger på det, men vet desverre ikke hvor mye jobb dette er.

Hei

Om jeg omdanner mitt NUF til AS, vil jeg da kunne beholde organisasjonsnummer? Avtaler med 3dje parter er spesifisert på organinsasjonsnummer, om jeg beholder dette vil vel alle avtaler fortsatt gjelde. Dersom organisasjonsnummer endres, vil da alle avtaler automatisk gjelde allikevel eller må disse omskrives til det nye organisasjonsnummeret?

Hei Ole-Kristian,
Dessverre er det slik at du ikke vil beholde ditt organisasjonsnummer ved omdanning til AS. En omdanning innebærer at du starter et nytt AS og overfører alle eiendeler og skatteposisjoner til det nye ASet, samtidig som NUFet nedlegges.

Siden du etter omdanningen har et nytt selskap med nytt navn og organisajonsnummer vil det også si at eventuelle kontrakter ikke nødvendigvis fortsatt gjelder, og de burde omskrives til det nye selskapet.

- SMBinfo

Sider

Skriv kommentar

Relaterte begreper

Hva er NUF? NUF (Norskregistrert Utenlandsk Foretak) er en filial av et utenlandsk selskap, ofte et engelsk aksj...

Relaterte artikler

Fordeler og ulemper - Aksjeselskap og NUF vs enkeltpersonforetak Enkeltpersonforetak kan bare velges dersom virksomheten skal ha en eier. Ved flere eiere må man velge aksjeselskap, NUF eller ansvarlig selskap.
Nyhet: Gjør om ditt NUF til Aksjeselskap - skattefri omdannelse! Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 at et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) hjemmehørende i Norge skal kunne omdannes skattefritt t...
Statsbudsjettet 2013 - Tilskudd til nystartede bedrifter Statusbudsjettet 2013 - Etablerertilskudd Den klareste endringer i statsbudsjettet 2013 er at etablerertilskuddene skal være enklere å få, og potten f...
Fordeler og ulemper - NUF vs Aksjeselskap Her er en oversikt over de viktigste forskjellene mellom selskapsformene aksjeselskap og NUF:
Kan jeg bytte fra NUF til AS? Ja, eier du et NUF i dag kan du starte et AS og disse to kan så slås sammen. (Oppdatering, fra 2013 blir det enda enklere å slå sammen ett NUF til AS....
Når kan man utbetale utbytte fra et NUF? Når man kan utbetale utbytte fra et NUF kommer an på: 1. Hvilket land NUFet er stiftet i og dette landets regler. 2. Leverandøren av NUF-selskapet dit...