Statsbudsjettet 2013 - konsekvenser for din bedrift

Statsbudsjettet for 2013 som ble lagt fram i dag inneholder minimalt med endringer for bedriftseiere.

De største nyhetene er at NUF nå skal kunne omdannes skattefritt til Aksjeselskap, samt at det skal bli enklere å få etableringstilskudd.

Ellers er dette de mest relevante endringene:

  • Satsene for kjøregodtgjørelse øker fra 3,9 kr pr km til 4,05 kr pr km til og med 10.000 km i året, og fra 3,25 kr pr km til 3,40 kr pr km over 10.000 km i året.
  • Innlagspunkt for toppskatt i lønnsinntekt og næringsinntekt øker med 4% fra 490.000 til 509.600 på trinn 1 og fra 796.400 til 828.300 på trinn 2. Dette gjør det lønnsomt å ta ut litt mer i lønnsinntekt sammenlignet med utbytte til neste år.
  • Minstefradraget i lønnsinntekt øker med 4% fra 78.150 kr til 81.300 kr. Som kjent gis det ikke minstefradrag i næringsinntekt (næringsinntekt = inntekt fra enkeltpersonforetak), noe som gjør det marginalt mer skattemessig lønnsomt for gründere å starte Aksjeselskap framfor å drive et enkeltpersonforetak. Les mer om dette på sammenligningen mellom aksjeselskap og enkeltpersonforetak.
  • Innslagspunktet for formuesskatt øker fra 750.000 til 870.000. Satsen på formuesskatt holdes uendret på 1.1%. Dette utgjør en skattereduksjon på kr 1320 for personer med formue over kr 870.000.
  • Investorer med flere utleieboliger, vil imidlertid kunne bli rammet ganske hardt av av en økning i ligningsverdi på utleieboliger (sekundærboliger) fra 40% til 50% av markedsverdi. Som et eksempel, dersom man eier utleieboliger til en verdi av 10 millioner vil dette isolert sett medføre en økning i formuesskatten på kr 11.000, såfremt man i utgangspunktet har ligningsmessig formue på over kr 870.000.
  • Til slutt vil vi bare nevne at det en ingen foreslåtte endringer på merverdiavgiftsområdet
Skjemareferanse: 

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Skatt og avgiftssatser 2011 og 2012 Tabellen under viser skattesatsene som gjelder for 2011 samt satser for 2012 i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett. Vi har valgt ut de...
Nyhet: Gjør om ditt NUF til Aksjeselskap - skattefri omdannelse! Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 at et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) hjemmehørende i Norge skal kunne omdannes skattefritt t...
Statsbudsjettet 2013 - Tilskudd til nystartede bedrifter Statusbudsjettet 2013 - Etablerertilskudd Den klareste endringer i statsbudsjettet 2013 er at etablerertilskuddene skal være enklere å få, og potten f...
Statsbudsjettet 2012 - konsekvenser for småbedrifter Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 inneholder noen endringer som berører små og mellomstore selskaper. De viktigste foreslåtte endringene...
Statsbudsjettet 2013 - konsekvenser for din bedrift Statsbudsjettet for 2013 som ble lagt fram i dag inneholder minimalt med endringer for bedriftseiere. De største nyhetene er at NUF nå skal kunne omd...
Høyere skatt på eiendomsinvesteringer og utleieboliger Investeringer i bolig og næringseiendom har lenge vært meget fordelaktig fra et skattemessig synspunkt. Fra neste år blir dette litt mindre fordelakti...