Yahoo velger fokus på produkt før profitt

Ny sjef i Yahoo velger fokus på produkt fremfor profitt

Marissa Mayer har tatt over roret som leder for den gamle internettgiganten Yahoo. Det største endringen blir skiftet fra det mangeårige fokuset på profitt.

Meyer velger å følge Google sin strategi med fokus på produktet.

Dette er noe de fleste gründere og andre firmaer også bør følge. Profitt er et resultat av et godt produkt og ikke omvendt.

Produktet er derfor det som bør være hovedfokus, og har man et godt og gjennnomtenkt produkt følger også profitten deretter.

Profitt vs Produkt

Dette betyr ikke at man ikke tenker profitt, bare at man har et klart hovedfokus på produktet.

Kilde: Wall Street Journal

Relaterte artikler

Reiseregning - Tjenestereise eller yrkesreise? Kort sagt er tjenestereise reiser man foretar av og til mens yrkesreise er om man reiser ofte i samme ærend. Reiseregning med tjenestereise Tjenestere...
Statsbudsjettet 2013 - Tilskudd til nystartede bedrifter Statusbudsjettet 2013 - Etablerertilskudd Den klareste endringer i statsbudsjettet 2013 er at etablerertilskuddene skal være enklere å få, og potten f...
Grønne skilter på firmabilen? OBSOBS! Har firmabilen din grønne skilter? Da kan du fort gå på en stor smell, om du ikke forsikrer deg at bagasjeplassen ikke endrer seg etter at bilen ble r...
Grønne skilter på firmabilen? OBSOBS! Har firmabilen din grønne skilter? Da kan du fort gå på en stor smell, om du ikke forsikrer deg at bagasjeplassen ikke endrer seg etter at bilen ble r...
Yahoo velger fokus på produkt før profitt Ny sjef i Yahoo velger fokus på produkt fremfor profitt Marissa Mayer har tatt over roret som leder for den gamle internettgiganten Yahoo. Det største...
KM-godgjørelse for firmabil i enkeltpersonsforetak Kjøres firmabilen under 6 000 km i året i driften av selskapet, skal det føres en km-sats på kr 4,05 (4,15 i Tromsø) per kilometer per år.