Kan jeg bytte fra NUF til AS?

Ja, eier du et NUF i dag kan du starte et AS og disse to kan så slås sammen.

(Oppdatering, fra 2013 blir det enda enklere å slå sammen ett NUF til AS. Les Skattefri omdannelse av NUF til AS)

Hvor enkelt er det å funsjonere/slå sammen mitt nye AS og mitt gamle NUF?

Det er ikke vanskeligere enn å slå sammen to norske askjeselskap.

Et NUF som kun har virksomhet i Norge og som eies av samme eier kan skattefritt slås sammen med et nyetablert AS uten verdivurdering og beregning av bytteforhold

(Slike sammenslåinger likestilles med sammenslåing av AS, aksjeloven § 13-24).

Har du enda ikke startet askjeselskapet? Klikk her for gratis guide

Se skatteloven § 11-1 og prinsippene og reglene
i aksjeloven kapittel 13. Sjekk også Lignings-ABC
2011/12 side 608 punkt 5.2.1, første strekpunkt
og bindende forhåndsuttalelse (BFU) nr. 11/12
avgitt 3. mai 2012.

Kommentarer

Jepp, det er linket til lovene i selve artikkelen. Den bindende forhåndsuttalesen er fra Mai 2012.

I fusjonen hvor ASet er det overtakende selskapet blir ikke NUFet eneier i aksjene, dette blir de som eier aksjene i de to selskapene, slik som ved andre fusjoner.

Det kan virke som Varjag(for øvrig ikke interessert i å få avviklet sine NUF-kunder) og Risanger diskuterer noe annet enn hva som gjøres i denne bindende forhåndsuttalelsen fra myndighetene.

Dette har jeg ikke brukt tid på å sjekke ut da jeg anser loven og bindende forhåndsuttalelse fra skatteetaten som langt på vei gode nok kilder for fusjon av et NUF og et aksjeselskap.

Dere skriver at dette skal være like enkelt som å slå sammen to norske aksjeselskap.

Målet for de fleste i dette tilfelle vil jo være å få overført verdiene til et AS for deretter å slette NUf'et og tilhørende moderselskap i utlandet.

Men i følge disse to utfyllende artiklene om temaet så er det hovedforetaket i utlandet som blir eneeier av aksjene i det omdannede selskapet og en overføring av aksjene til norsk eier vil kunne bli regnet som skattemessig realisajson i etableringslandet, noe dere unnlater å belyse.

Sitter dere med noen informasjon som er ferskere enn disse artiklene som gjør at en slik overføring nå kan gjøres skattefritt?

http://www.risanger.no/skatt-avgift/omdanne-nuf-til-billig-as/
http://www.varjag.no/pages/du-spor-vi-svarer-as/

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Nyhet: Gjør om ditt NUF til Aksjeselskap - skattefri omdannelse! Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 at et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) hjemmehørende i Norge skal kunne omdannes skattefritt t...
Kan jeg bytte fra NUF til AS? Ja, eier du et NUF i dag kan du starte et AS og disse to kan så slås sammen. (Oppdatering, fra 2013 blir det enda enklere å slå sammen ett NUF til AS....
Svindelforsøk mot nyetablerte: Useriøse NUF-tilbydere Dagens Næringsliv skriver i dag om innehavere av nyetablerte enkeltmannsforetak som ofte blir ringt opp av useriøse og aggressive NUF-tilbydere som ut...
Stiftelsen av NUF avtar, mens stiftelsen av AS akselererer Stiftelsen av aksjeselskap øker fra 13 946 i 2010 til 16 249 i 2011, mens stiftelse av NUF og enkeltperso...