Lovdata - Skatteloven - § 11-1. Anvendelsesområde for bestemmelsene om fusjon og fisjon av selskaper