Lovdata - Aksjeloven - § 13-24 Fusjon mellom selskaper med samme eier