Få skattefri kjøregodtgjørelse (ikke etter statens satser)

Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse er IKKE de samme i 2016 som 2015. De følger ikke lengre statens satser. Se hvor mye du kan få utbetalt fra firmaet skattefritt.

Hvem kan motta skattefri kjøregodtgjørelse?

Dersom du kjører i tjenesten kan du få utbetalt kjøregodtgjørelse inntil statens satser for all yrkeskjøring. Dette gjelder også dersom du er ansatt i eget aksjeselskap, men gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende (mer om dette under). Kjøregodtgjørelse er meget fordelaktig da det er en fradragsberettiget utgift for selskapet, mens utbetalingen er skattefri for mottaker.

Hva slags kjøring kvalifiserer for skattefri kjøregodtgjørelse?

All kjøring som kan klassifiseres som kjøring i forbindelse med en yrkesreise gir rett til skattefri kjøregodtgjørelse. Den korte versjonen er at all reise mellom hjem og ikke-fast arbeidssted eller mellom fast arbeidssted og ikke-fast arbeidssted regnes som yrkesreise. Altså vil du ikke kunne få skattefri kjøregodtgjørelse for reiser til og fra jobb når du reiser til ditt normale arbeidssted. Slike reiser regnes som arbeidsreise og kan kun gå til fradrag i din personlige selvangivelse med mye lavere satser. Les mer om skillet mellom yrkesreise og arbeidsreise i Lignings-ABC.

Satsene for kjøregodtgjørelse i 2013

Transportmiddel Sats pr. km
Bil: 0 - 10000 km kr 3,80 pr. km
Bil: Over 10000 km kr 3,45 pr. km
Bil: 0 - 10000 km - Tromsø kr 3,80 pr. km
Bil: Over 10000 km - Tromsø kr 3,45 pr. km
Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei kr 1,00 pr. km
Nødvendig tilhenger for frakt av utstyr kr 0,80 pr. km
Tillegg for hver passasjer kr 1,00 pr. km
EL-bil kr 3,80 pr. km


Krav til å skrive kjørebok

All yrkeskjøring må føres inn i kjørebok. Dette er eneste måte å bevise kjøringen ovenfor ligningsmyndighetene. I henhold til Lignings-ABC må en kjørebok "fortløpende og daglig registrere bruken av bilen i yrket. Den må angi utgangspunktet for dagens kjøring, hvilket firma, byggeplass eller lignende som er besøkt, hvor kjøringen avsluttes og kjørelengden ifølge kilometertelleren. Det totale antall kilometer må minst hver måned avleses fra kilometertelleren og anføres i boken."

Last ned mal på kjørebok.

Kjøregodtgjørelse for selvstendig næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrinvende kan du kun få fradrag for kjøring inntil 6000km årlig. Dette føyer seg pent inn i rekken av statens diskriminering av selvstendig næringsdrivende. Det vil derfor kunne være meget fordeaktig å starte ditt eget aksjeselskap dersom du kjører mye i tjenesten for å kunne dra full nytte av kjøregodtgjørelsen.

Kommentarer

Hei,

En enkeltpersonforetak som må kjøre hver dag til kuden sin arbeidssted, kan få fradrag for kilometer?

Mener pendlerfradrag på din private selvangivelse kan benyttes uavhengig av selskapsform.

Får man kjøregodtgjørelse ved utkall/overtid utenom normal arbeidstid og bruker egen bil til arbeidsstedet.

Er det ikke til fast arbeidssted får du det alltid. Tror ikke du får det om det er utkalling til fast arbeidssted.

http://www.smbinfo.no/206/artikler/fast-arbeidssted

Hei
Driver AS sammen med en annen. Vi har begge fast jobb ved siden av og valgte å ikke ha ansatte i selskapet. Kan vi føre reiseregning med km godtgjørelse på samme måte som om vi var ansatt i eget selskap?

Det kan dere. Men dere må innberette det via lønnssystem eller på en manuell a-melding på altinn.no.

Hvis man har en fast kjøregodtgjørelse ca 7000kr/mnd ved bruk av privat bil i jobb
uten at det er spesifisert km/år. Det legges til grunn at dette er en godtgjørelse også for andre ting overtid ect.
Skal det føres kjørebok?
Uansett, hvordan kan man da vite hvor mye av beløpet som er skattefritt og hvor mye eventuelt som er overskudd og skal legges til grunn med marginalskatt?

Hei.
Har trålt nettet etter svar, men finner ingen...
I et AS med 1 aksjonær, som også er eneste ansatte, i et transportfirma og denne aksjonæren eier lastebilen privat, kan han leie ut lastebilen til firmaet?
Lastebilen vil kun bli brukt i firmadrift, men han ønsker ikke å selge den til firmaet..
Hvordan er lovverket på dette?
Er det kjøregodtgjørelse som gjelder her også, eller kan man sette en fast leiepris pr. mnd?
Og hvordan blir dette i forhold til privat beskatning?

Du kan leie den ut. Det blir en inntekt for deg privat, usikker på om du kun er ansvarlig for å oppgit denne selv eller om firmaet skal lønnsinnberette utleien.

Regner med du kan leie lastebilen ut. Du må uansett finne markedspris på dette og da bør dere nok uansett rådføre dere med en revisor eller lignende som dere kan lufte hele problemstillingen med.

Ja, du må skatte privat av utleieinntekten (kapitalinntekt).

Ja, du kan bruke kjøregodtgjørelse.

En lastebil har mvafradrag og gir fradrag på skatten for reperasjoner osv, så ville absolutt fått denne inn i firma. Ønsker ikke eier dette ville jeg lurt på hvorfor og kanskje holdt meg unna å gi altfor mange råd.

Sider

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Få skattefri kjøregodtgjørelse (ikke etter statens satser) Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse er IKKE de samme i 2016 som 2015. De følger ikke lengre statens satser. Se hvor mye du kan få utbetalt fra fir...
Bil i firma - lønner det seg med firmabil? Det er fullt fradrag for firmabil i AS og NUF, men dersom bilen også benyttes til privatkjøring vil det medføre fordelsbeskatning for bruker. Fordelen...
Kjørebok - last ned gratis mal fra SMBinfo Kjører du mye i tjenesten? Da kan du ha rett på skattefri kjøregodtgjørelse. Det er et vilkår for kjøregodtgjørelse at det skrives kjørebok. Last ned...
Vilkår for bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) ved bruk av egen bil Man kan motta skattefri bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) for all yrkesrelatert kjøring med egen bil. Det er knyttet flere vilkår til utbetaling...
Nye satser for skattefri reisegodtgjørelse i aksjeselskap og NUF En stor fordel med å drive aksjeselskap eller NUF dersom du reiser mye i tjenesten er at selskapet kan betale ut skattefri reisegodtgjørelse inntil fa...
Kan jeg ha firmabil i et aksjeselskap eller NUF? Ja, det er fullt mulig å kjøpe firmabil til et aksjeselskap eller et NUF, men med mindre bilen kun brukes i jobb, og det føres kjørebok på dette, må m...