Husk pensjonssparing med skattefradrag for selvstendig næringsdrivende innen 31.mars

Dersom du er selvstendig næringsdrivende er det både viktig og meget fordelaktig å tegne egen pensjonssparing.

Som selvstendig næringsdrivende er du helt avhengig av å spare selv for å sikre deg en høyere pensjon enn du får fra folketrygden, i motsetning til ansatte som alltid har tjenestepensjon gjennom bedriften de jobber for.

For å skattefradrag for året 2011 du opprette pensjonsavtalen senest 31. mars 2012, og du kan spare opptil 4% av årlig næringsinntekt mellom 1G og 12G (1G = kr 79 216 fra 1. mai 2011). Du kan spare opptil 51% skatt dersom du har inntekt over kr 796.000, og når staten sponser opptil 51% av din pensjonssparing er det jo ingen grunn til ikke å opprette en avtale. Nøyaktig hvor mye skatt du kan spare avhenger av inntekten din og hvilken marginalskatt du har.

Eksempler på hvor mye du kan spare i skatt:

Næringsinntekt Maksimal årlig sparing Marginalskatt Spart skatt
Kr 490.000 kr 16.431 39% kr 6.408
Kr 790.000 kr 28.431 48% kr 13.647
Kr 950.000 kr 38.831 51% kr 17.764

Kommentarer

Finnes det noen nedre grense for hvor lavt driftsresultat (næringsinntekt) man kan ha for at denne ordningen skal lønne seg? Man får jo i tillegg til sparingen en kostnad for administrasjon samt den obligatoriske uføreforsikringen på spareavtalen. Eller er det alltid anbefalt fremfor "vanlig" fondssparing?

For enkelte andre skattefordelaktive ordninger er det noen tilfeller hvor bruk av ordningen ikke vil lønne seg (eks. BSU i enkelte tilfeller der den unge ikke har inntekt).

Det er klart at om du har lav næringsinntekt vil beløpet du kan spare være såpass lite at det ikke lønner. Har du for eksempel inntekt på 100.000 vil du maksimalt kunne spare 4000 i pensjonssparingen, hvorav du sparer ca 1500 i skatt. Kjenner ikke til hvor store kostnader det er forbundet med en slik ordning, men i eksemplet ovenfor vil det nok ikke lønne seg. Hvor grensen går er imidlertid vanskelig å si på generelt grunnlag.

Hovedpoenget er imidlertid at selvstendig næringsdrivende må sørge for egen pensjonssparing da de ikke har pensjonsavtale gjennom en arbeidsgiver. Om man har lav næringsinntekt har man gjerne lønnet arbeid ved siden av og er i så måte dekket av arbeidsgivers pensjonsavtale.

En pensjonsavtale for selvstendig næringsdrivende er spesielt attraktivt ved høye inntekter (jf tabellen ovenfor), og det er ved høy inntekt man risikerer det høyeste inntektsfallet når man blir pensjonist siden den offentlige pensjonsordningen ikke gir uttelling for inntekt over 7.1 G (ca 550.000).

Ved lave næringsinntekter, spesielt kombinert med lønnet arbeid ved siden av, er det imidertid liten vits å inngå en slik pensjonsavtale.

-SMBinfo

Hei!

I artikkelen stårt det at "du kan spare opptil 4% av årlig næringsinntekt mellom 1G og 12G". Hvordan beregnes dette grunnlaget? Var i kontakt med en tilbyder som mente at grunnlaget for sparingen måtte baseres på at man tok ut lønn, dvs. at sum driftsinntekter minus driftskostnader som gir driftsresultatet man oppgir i næringsoppgavens post 9920 ikke var riktig. Men som selvstendig næringsdrivende tar men jo ikke ut lønn?

Det tilbyderen nevnte gjelder kun dersom du driver et Aksjeselskap eller NUF hvor du ansetter deg selv. Da må du betale ut lønn for å kunne opprette pensjonsavtale. Selvstendig næringsdrivende har som du sier ikke mulighet til å ta ut lønn fra eget enkeltpersonforetak. Det er altså driftsresulatetet (næringsinntekten) som er relevant for selvstendig næringsdrivende.

Det framgår av innskuddspensjonsloven §2-3 andre ledd at inntekt fra næringsvirksomhet er likestilt med lønn når det gjelder mulighet til pensjonssparing.

-SMBinfo

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Fradrag for selvstendig næringsdrivende Les om smarte fradrag du kan få som selvstendig næringsdrivende, som du kanskje ellers ikke ville tenkt på.
Bil i firma - lønner det seg med firmabil? Det er fullt fradrag for firmabil i AS og NUF, men dersom bilen også benyttes til privatkjøring vil det medføre fordelsbeskatning for bruker. Fordelen...
Fradrag i NUF og Aksjeselskap Man får som hovedregel fradrag for alle kostnader som er påløpt for å skaffe skattepliktig inntekt. Mange fradrag er derfor helt åpenbare, mens andre...
Firmabil i enkeltmannsforetak (Yrkesbil) OBS, firmabil i enkeltmannsforetak kalles av staten "Yrkesbil".
Husk pensjonssparing med skattefradrag for selvstendig næringsdrivende innen 31.mars Dersom du er selvstendig næringsdrivende er det både viktig og meget fordelaktig å tegne egen pensjonssparing.
Fradrag for lønnsmottakere - betal mindre skatt Les om alle fradragene du kan få i lønnsinntekten for å betale minst mulig skatt.