Forenklet selvangivelse for enkeltpersonsforetak

Forenklet selvangivelse går ut på at man ikke sender inn næringsoppgave 1 som er et sammendrag av regnskapet til enkeltpersonsforetaket.

Har enkeltpersonsforetaket fakturert mindre enn kr 50 000 i 2011? Da kan du levere forenklet selvangivelse for enkeltpersonfortaket i 2012.

For å kunne levere forenklet selvangivelse for ditt enkeltpersonsforetak må omsetningen for året være mindre enn kr 50 000.

Du slipper da å fylle ut næringsoppgave 1.

Slik går du frem for å levere forenklet selvangivelse for ditt enkeltpersonsforetak:

1. Finn "Selvangivelse for næringsdrivende 2012" (tilgjengelig fra 1. februar) på listen over selskapets skjemaer på Altinn.

(Sender du inn for første gang finner får du ikke tilgang til skjemaet før 1. April).

2. Huk av på alternativet ”Uten næringsoppgave: Mine sum driftsinntekter overstiger ikke kr 50 000 og jeg oppfyller vilkårene” og trykk ”Fortsett”.

3. Velg "Jeg har enkle næringsforhold uten nærmere spesifisering i vedlegg"

Med mindre du har anleggsmidler i driften (typisk større kjøp av utstyr/verktøy), da må du legge ved vedlegg på dette.

Fyll inn inntektene og kostnadene du har hatt i løpet av året:

4. På neste side, sjekk at driftsresultatet ble fylt inn i punktene:
1.6/1.7. Personinntekt fra foretak
2.7 Næringsinntekter

Hva er vilkårene for forenklet selvangivelse for næringsdrivende?

For å kunne levere forenklet og slippe næringsoppgaven må du oppfylle disse vilkårene:

 • Årets brutto driftsinntekt må ikke overstige kr 50 000
 • Du må være skattemessig bosatt i Norge
 • Foretaket ditt må ikke ha regnskapsplikt, jf. lov 17.07.1998 nr. 56 (regnskapsloven) § 1-2
 • Foretaket ditt må ikke være registreringspliktig, jf. lov 19.06.2009 nr. 58 (merverdiavgiftsloven) § 2-1.
 • Kilder: Er du personlig næringsdrivende og fritatt fra å levere næringsoppgave?

  Kommentarer

  Kan man regne med Kjøregodtgjørelse i driftsutgiftene dersom man ikke leverer næringsoppgave?

  Da denne artikkelen ble skrevet var det ikke noe veien for det. Tror ikke det er det i dag heller. Ring gjerne skatteetaten for å dobbeltsjekke.

  Skriv kommentar

  Relaterte begreper

  Hva er Næringsinntekt? Som næringsinntekt regnes all inntekt, etter fradrag for kostnader, fra næringsvirksomhet i enkeltpe...

  Relaterte artikler

  Skatt og avgiftssatser 2011 og 2012 Tabellen under viser skattesatsene som gjelder for 2011 samt satser for 2012 i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett. Vi har valgt ut de...
  Forenklet selvangivelse for enkeltpersonsforetak Forenklet selvangivelse går ut på at man ikke sender inn næringsoppgave 1 som er et sammendrag av regnskapet til enkeltpersonsforetaket. Har enkeltper...
  Utsette innlevering av selvangivelsen? Ja, da haster det! Fristen for å søke om utsettelse av selvangivelsen løper ut 31. Mai.
  Kan droppe næringsoppgaven Har enkeltpersonsforetaket fakturert mindre enn kr 50 000 i 2011? Da kan du droppe næringsoppgaven for ditt enkeltpersonfortaket i 2012. For å kunne s...